כתבה מאת דנה אלימלך.

ועד העובדים והסתדרות העובדים ביקשו לקיים אסיפת עובדים, בעקבות פגיעה בזכויות העובדים ואף דיכוי זכויות העובדים לטענתם. יו”ר הועד שולה עמוס והסגן יורם אלגרסי קראו לעובדים שפרשו לחזור לעבודה לאחר שעדיין אין אישור להסכם הפרישה מתכנית ההבראה ואמרו כי התנהלות חד צדדית זאת מצד העירייה תגרום לנקיטת אמצעים כולל שביתה כללית. אביב עזוז דובר ההסתדרות טען כי תמוהה בעיניו ההתנהלות של הנהלת העיר בזמן שוועדי העובדים נמצאים בכנס השתלמות בים המלח.

ביום רביעי השבוע, עיריית קריית שמונה, פנתה לבית דין לעבודה בנצרתבבקשה דחופה, למתן צו ארעי, במעמד צד אחד, למנוע קיומה של אסיפת עובדים שנקבעה ליום חמישי בבוקר, שלא בתיאום עם הנהלת העיר, באופן שימנע את פתיחת גני הילדים. ביום שני השבוע הודיעה יו״ר ועד העובדים שולה עמוס  למנכ״ל העיריה יורם ביטון כי הועד יקיים אסיפת עובדיםשתכלול גם את השתתפותן של סייעות הגנים. כפי שהובאה ההודעה ששלחה יו״ר הועד עמוס למנכ״ל העירייה ביטון, ״יורם שלום, לאור התנהלותכם החד צדדית בענייני עובדים, ולאור אי התקדמות תכנית ההבראה ומידור נציגות העובדים מכל התהליכים המנהלים בעירייה וכן לאור סירובכם למסור דוחות לעובדים, דיכוי זכויות עובדים. הננו להודיעכם כי אנו נממש את סכסוך העבודה וביום חמישי נכנס את העובדים כולם כולל הסייעות גנים. בשעה 8:00 בבוקר ברחבת העירייה.

כאמור העירייה הגישה צו מניעה נגד כינוס העובדים בטענה כי מדובר בפגיעה של 822 ילדים אשר מתחנכים בגני ילדים והורים יאלצו שלא ללכת לעבודה. בעירייה טוענים כי העירייה מסכימה לכינוס העובדים אבל הדבר חייב להיות מתואם עם הנהלת העיר לטענתם בכדי למנוע השבתת גני ילדים וכי הזכות לקיים אסיפה אינה זכות מוחלטת. בנוסף טענו בעירייה בצו המניעה כי התראה של שלושה ימים היא לא זמן מספיק להביא לפתרון שלהמחלוקות. העירייה מכחישה בצו המניעה כי היא מנעה מהעובדים לקבל את דוחות העבודה וכי לגבי הסכם הפרישה הדבר נעשה בתיאום עם ועד העובדים וכי העובדים הגיעו לגיל פרישה. בעירייה טוענים בצו המניעה כי הסיבה האמיתית לדעתם של כינוס אסיפת העובדים הוא שהועד טוענים כי הרצון של העיריה לפטר עובדת ניקיון ולהביא במקומה עובדי קבלן.

כאמור עיריית קריית שמונה ניסתה למנוע באמצעות צו מניעה את כינוס אסיפת מחאה של עובדי העירייה, אך כינוס העובדים התקיים ביום חמישי בבוקר. הכינוס התקיים ברחבת העירייה. גני הילדים פעלו כסדרם. במהלך כינוס העובדים שולה עמוס יו”ר ועד העובדים קראה לעובדים אשר לא אושר עדיין הסכם הפרישה מתכנית ההבראה לחזור לעבודה.

יו”ר הועד עמוס אמרה כי הנושאים שבגינם ועד העובדים כינס את אסיפת המחאה הם מסירת דוחות עבודה וכי העובדים דורשים לקבל את דוחות העבודה והדפסה בשעון הנוכחות. יו”ר ועד העובדים עמוס אומרת כי חובה למסור את דוחות העבודה לעובדים. נושא נוסף שעליו דיברה יו”ר הועד בכינוס העובדים  הוא ניוד עובדים. יו”ר ועד העובדים עמוס אומרת כי לא ניתן לנייד אף עובד ללא אישור ועד העובדים. נושא נוסף הוא עובדים שעובדים ללא מכרז, לגבי עובדים אלה אמרה יו”ר הועד עמוס כי נראה שמעמדם בסיכון, כיוון שהם אינם עם חוזה עבודה שנעשה במכרז. יו”ר ועד העובדים עמוס אמרה כי אף עובד שעובד ללא קבלה לעבודה במכרז יפוטר,וכי הם פועלים להסדרת עניין זה מול העירייה בהסכם פרישה 97 בתכנית ההבראה שעדיין לא אושר וחלק מהעובדים כבר פרשו אך עדיין לא קיבלו את התנאים שהובטח להם. יו”ר ועד העובדים עמוס קוראת לעובדים שפרשו לחזור לעבודה. במהלך הכינוס יו”ר הועד שולה עמוס קראה למנכ”ל העירייה יורם ביטון להגיע ולדבר עם העובדים ולתת התייחסות לטענות שעלו בכינוס העובדים.

יו”ר ועד העובדים, שולה עמוס, “אחת מהסיבות שיצאנו למאבק הוא מסירת דוחות עבודה. אני חייבת להיות הוגנת ולהגיד שבימים האלה אני בדקתי גם ברשויות אחרות ויש חובת החתמה, כרטיס כניסה ויציאה . העובדים צריכים להשתדל מאוד להחתים כניסה ויציאה, ומי ששכח בבקשה להודיע למנגנון. אנחנו בעד סדר לא נגד סדר אבל לא לתת דוחות לעובדים, כאשר זאת זכות לגיטימית של עובד. חובה לתת לעובד דוחות עבודה, ואפשר לתקן טעויות,איפה אנחנו נמצאים, חייבים לתת. לא יהיה מצב שלא יתנו. כל מי שרוצה דוחות עבודה וסרבו לתת לו שיבואו אליי, ואני אדאג שהוא יקבל אמרה יו”ר ועד העובדים עמוס והוסיפה, “ההתנהלות של כוח אדם ממש חובבנים. אני יודעת חוקים יותר טוב מהם. בנושא ניוד עובדים באופן שרירותי, כמו בבוקר באים לעובדת ואומרים לה את עוברת למקום איקס, אין מצב, זה לא יקרה בעירייה. יש חוקת עבודה לעובדי רשויות מקומיות וזה כתוב בבירור.ניוד עובדים יעשה בהסכמת ועד העובדים ובשיתופו. מי שיגידו לו לעבור, לא לעבור ולבוא אליי. נושא שלישי הוא קליטת עובדים בלי מכרזים. חשבתי שאנחנו הולכים לעשות קצת סדר בעניין המכרזים. אני רוצה להבהיר לעובדים שכל מי שניקלט בלי מכרז והתפקיד שלו חלה עליו חובת מכרזים הוא מפסיד מהעניין. תדעו שיש חוקים שלא מגנים על עובדים של התקבלו במכרז, העובדים לא ילכו הביתה אנחנו מטפלים בעניין הזה. היה לנו מקרה של עובדת שיצאה לחופשת לידה וקלטו עובדים אחרים במקומה כיוון שלא עבדה תחת מכרז. נושא נוסף הוא תכנית ההבראה, לצערנו אנשים עודדו אנשים לפרוש, ועדיין אנשים לא קיבלו את התנאים שלהם של הפרישה, עדיין לא אישרו לעובדים שהם יכולים לפרוש. אנחנו מחכים כבר כמה חודשים בכדי לקבל את האו קיי. כל פעם נאמר לנו עוד יום ועוד יומיים, וזה במשרד האוצר, וזה במשרד הפנים ובינתיים אנשים יושבים בבית ולא יודעים מה קורה איתם. אני קוראת לעובדים שבבית לחזור לעבודה. מי שלא אישרו את הפרישה שלו שיחזור לעבודה.

מהוועד נמסר כי ועד העובדים מחזיק בסכסוך עבודה מחודש אפריל השנה. הנהלת העיריה פנתה בזמנו לבית המשפט לבטל סכסוך זה אך בית המשפט החליט לדחות בקשת הרשות והותיר את הסכסוך על כנו והורה לצדדים לנהל מו”מ על המחלוקות. מאז אפריל שנה זו, התקיימו מס’ ישיבות אך כל ההסכמות לא יצאו לפועל. מאז ינואר 2019, הרשות מתנהלת באופן חד צדדי, הדבר בא לידי ביטוי בניוד עובדים באופן שרירותי, באי תשלום לעובדים על עבודות שבוצעו בפועל, אי מסירת דוחות עבודה לעובדים, קליטת עובדים ללא מכרזים, הרעה בתנאי עבודתם של מלווי הסעות, פרישת עובדים לפנסיה ללא גמר חשבון והשארת העובדים חודשים רבים באי ודאות לגבי פרישתם כאשר הם כבר אינם עובדים העסקת קבלני כח אדם בגזברות ובניקיון בעלויות של מאות אלפי שקלים בשנה. וכמובן לאחרונה העובדים  מרגישים חוסר בטחון בעבודה, איומים על העובדים מצד מנהלי אגפים בוועדות שימוע לפיטורין באם לא יקיימו את החלטות הניוד. מבקשת להבהיר שהרשות חייבת להבין שיש נציגות נבחרת לעובדים שנבחרה על ידם ותעשה הכול לייצג אותם נאמנה. כמו כן, ההסתדרות עומדת מאחורינו בכל צעד שנחליט עליו. הגיע הזמן לשתף את ועד העובדים בכל דיון בנושאי כוח אדם ומבלי להנחית הוראות מלמעלה. תכנית ההבראה לא תצא לפועל מבלי שנתן הסכמתנו.

יורם אלגרסי סגן יו”ר ועד עובדים, “ועד העובדים בגיבוי מלא של ההסתדרות אינו רואה עין בעין את התנהלות הנהלת העיר בעניין העובדים. לא ניתן לפגוע בעובדים החלשים ובעובדים בכלל. לא בזכויותיהם ולא ברווחתם. התנהלות חד צדדית זאת תגרום לנקיטת אמצעים כולל שביתה כללית.

דובר המרחב  בהסתדרות,  אביב עזוז, “מדובר בצעדים חד צדדים. הייתה הרגשה לא נעימה. הוועדים היו השבוע בים המלח ובזמן זה הם מקבלים טלפונים מעובדים. הרגיש שחיכו שהועד לא יהיה באזור ולעשות תרגילים שרוצים לעשות. מחודש אפריל השנה היו צריכים לשבת עם הועד לגבי תכנית ההבראה ומאז כלום לא קורה. מי שנפגע הם הסייעות, העובדים החלשים בעירייה. כל מה שצריך זה לשבת עם הועד וההסתדרות ולדבר ולהחליט מה לעשות אבל לא באופן חד צדדי. ועד העובדים נמצא בסכסוך עבודה כבר מחודש אפריל השנה והפסיק את העבודה רק לשעתיים, כל הכבוד לוועד על האחריות ושהם לא רוצים לגרום לנזק. יונה פרטוק אמר כי “אנחנו עם וועד העובדים, תומכים בוועד העובדים, ולא ניתן לפגוע בעובדים.

מעיריית קריית שמונה נמסר בתגובה: “אנחנו מכבדים את העובדים, את רצונם להתכנס יחד ולשמור על זכויותיהם. הנהלת העיר קשובה לעובדים ותמשיך לעשות הכול כדי לייעל את המערכת ולשפר את השירות לתושבים, תוך שמירה על זכויות העובדים. חשוב להבהיר כי בהתאם להנחית ראש העיר מתקיים דיאלוג שוטף עם נציגי העובדים ואם צריך להגביר את שיתוף הפעולה עם הוועד הדבר ייעשה מתוך רצון כן ואמיתי להבריא את המערכת. מערכת בריאה היא אינטרס משותף להנהלת העיר ולעובדי העירייה. בניגוד לתוכניות הבראה קודמות, אנו שמחים שבמסגרת תכנית ההבראה הנוכחית לא היו פיטורי עובדים, אלא פרישה מרצון של עובדים בתנאים ייחודיים שלא היו מאז שנת 1997. מדובר בהישג גדול. חשוב להבהיר כי העירייה לא פנתה לבית הדין כדי למנוע את כינוס העובדים אלא כדי למנוע את השבתת גני הילדים כתוצאה מהשתתפות הסייעות בכינוס שתוכנן. אנחנו שמחים שבית המשפט קיבל את עמדת העירייה ואישר את קיום הכינוס ללא הסייעות, דבר שאפשר את פתיחת גני הילדים ומנע סבל מיותר מתושבי העיר”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn