מידע 8

  • מידע 8, ת.ד 682, קריית שמונה
  • 1-700-703388
  • ziv.meida8@gmail.com

פורסם‭ ‬דו‭”‬ח‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬אורן‭ ‬ירמיהו‭ ‬לשנים‭ ‬2016-2017‭. ‬זהו‭ ‬דו‭”‬ח‭ ‬הביקורת‭ ‬הראשון‭ ‬מזה‭ ‬ארבע‭ ‬שנים‭. ‬אין‭ ‬מילים‭ ‬אחרות‭ ‬לתאר‭ ‬את‭ ‬דו‭”‬ח‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬328‭ ‬עמודיו‭ ‬מאשר‭, ‬חוסר‭ ‬תפקוד‭ ‬עיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭ ‬בשנים‭ ‬אלו‭. ‬ועדות‭ ‬רבות‭ ‬לא‭ ‬התכנסו‭ ‬כלל‭ ‬שנה‭ ‬שלמה‭, ‬ועדות‭ ‬אחרות‭ ‬לא‭ ‬תוקצבו‭ ‬כלל‭, ‬מחלקת‭ ‬רישוי‭ ‬עסקים‭ ‬לא‭ ‬תפקדה‭ ‬והכל‭ ‬בתמצית‭ ‬ממצאי‭ ‬הדו‭”‬ח‭ ‬אשר‭ ‬פורסם‭ ‬בראשית‭ ‬החודש‭ ‬שעבר‭. ‬

ישובות‭ ‬מועצת‭ ‬העיר‭ ‬‮–‬‭ ‬פרוטוקולים‭ ‬והקלטת‭ ‬ישיבות‭ ‬המועצה

מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬מצא‭ ‬כי‭ ‬העירייה‭ ‬לא‭ ‬התנהלה‭ ‬בהתאם‭ ‬לחוק‭ ‬פקודת‭ ‬העיריות‭ ‬וזאת‭ ‬מכיוון‭ ‬שלא‭ ‬פרסמה‭ ‬פרוטוקולים‭ ‬כנדרש‭ ‬בחוק‭ ‬ולא‭ ‬הקליטה‭ ‬את‭ ‬ישיבות‭ ‬המועצה‭. ‬חוק‭ ‬פקודת‭ ‬העיריות‭ ‬הקובע‭, ‬כי‭ ‬הקלטות‭ ‬או‭ ‬תמלילים‭ ‬של‭ ‬ישיבות‭ ‬מועצת‭ ‬העירייה‭ ‬יפורסמו‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬של‭ ‬העירייה‭. ‬קרי‭, ‬על‭ ‬העיריה‭ ‬לפרסם‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭ ‬אחד‭ ‬מהנ‭”‬ל‭. ‬ממצאי‭ ‬הביקורת‭ ‬העלו‭ ‬כי‭ ‬פורסמה‭ ‬הקלטה‭ ‬אחת‭ ‬בחודש‭ ‬ספטמבר‭, ‬אך‭ ‬גם‭ ‬היא‭ ‬אינה‭ ‬זמינה‭ ‬להאזנה‭ ‬באתר‭ ‬העירייה‭. ‬בנוסף‭, ‬פקודת‭ ‬העיריות‭ ‬קובעת‭, ‬כי‭ ‬העירייה‭ ‬תפרסם‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬שלה‭ ‬פרוטוקולים‭ ‬של‭ ‬ישיבות‭ ‬מועצת‭ ‬העירייה‭ ‬שהתקיימו‭ ‬בדלתיים‭ ‬פתוחות‭, ‬וזאת‭ ‬לא‭ ‬יאוחר‭ ‬משני‭ ‬ימי‭ ‬עבודה‭ ‬מיום‭ ‬אישורם‭ ‬במועצת‭ ‬העיר‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬דו‭”‬ח‭ ‬המבקר‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬קרה‭. ‬

מסקנות‭ ‬והמלצת‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭: “‬העירייה‭ ‬אינה‭ ‬מקפידה‭ ‬לפרסם‭ ‬את‭ ‬תמלילי‭ ‬ישיבות‭ ‬המועצה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לחילופין‭ ‬את‭ ‬הקלטות‭ ‬הישיבות‭. ‬הביקורת‭ ‬ממליצה‭ ‬להשתמש‭ ‬במערכות‭ ‬מתקדמות‭ ‬הקיימות‭ ‬היום‭, ‬להקלטת‭ ‬ישיבות‭ ‬מועצת‭ ‬העיר‭ ‬ולפרסמן‭ ‬באתר‭ ‬העירייה‭ ‬במועדים‭ ‬הקבועים‭ ‬בחוק‭ ‬לפרסום‭ ‬פרוטוקולי‭ ‬הישיבות‭”‬‭. ‬

ועדות‭ ‬חובה‭ ‬בעירייה‮–‬‭ ‬מועדים‭ ‬ותדירות‭ ‬כינוסי‭ ‬הוועדות

מדוח‭ ‬המבקר‭ ‬עולה‭ ‬כי‭ ‬בשנת‭ ‬2016‭ ‬לא‭ ‬התכנסו‭ ‬ועדות‭ ‬רבות‭ ‬כלל‭. ‬ועדות‭ ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬התכנסו‭ ‬כלל‭ ‬לכל‭ ‬אורך‭ ‬שנת‭ ‬2016‭: ‬ועדת‭ ‬ביטחון‭ ‬וחירום‭, ‬ועדה‭ ‬לאיכות‭ ‬הסביבה‭, ‬ועדה‭ ‬לבטיחות‭ ‬בדרכים‭, ‬ועדה‭ ‬לענייני‭ ‬ביקורת‭, ‬ועדת‭ ‬חינוך‭, ‬ועדה‭ ‬לקידום‭ ‬מעמד‭ ‬הילד‭, ‬ועדה‭ ‬למאבק‭ ‬בנגע‭ ‬הסמים‭, ‬ועדה‭ ‬להנצחת‭ ‬זכרם‭ ‬של‭ ‬נרצחי‭ ‬טרור‭ (‬ועדת‭ ‬שמות‭), ‬ועדה‭ ‬נכסים‭ ‬להקצאת‭ ‬קרקעות‭ ‬ומבנים‭, ‬ועדה‭ ‬למיגור‭ ‬אלימות‭, ‬ועדת‭ ‬ספורט‭, ‬ועדת‭ ‬תרבות‭ ‬ופנאי‭. ‬אין‭ ‬ספק‭ ‬כי‭ ‬מדובר‭ ‬במספר‭ ‬לא‭ ‬מבוטל‭ ‬של‭ ‬ועדות‭ ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬התקיימו‭, ‬ועדות‭ ‬אשר‭ ‬יש‭ ‬לכנס‭ ‬אחת‭ ‬לשלושה‭ ‬חודשים‭ ‬ולייצר‭ ‬בהם‭ ‬דיונים‭ ‬אשר‭ ‬יקדמו‭ ‬את‭ ‬העיר‭. ‬בנוסף‭ ‬ציין‭ ‬המבקר‭ ‬כי‭ ‬ישיבות‭ ‬ההנהלה‭ ‬אשר‭ ‬התקיימו‭, ‬התקיימו‭ ‬לא‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬ויש‭ ‬לזמנו‭ ‬לישיבות‭ ‬ההנהלה‭. ‬

מסקנות‭ ‬והמלצת‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭: “‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬ישנן‭ ‬ועדות‭ ‬חובה‭ ‬שלא‭ ‬מונו‭ ‬כנדרש‭ ‬בין‭ ‬אם‭ ‬בהרכב‭ ‬חסר‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬מונו‭ ‬כלל‭. ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬ועדות‭ ‬חובה‭ ‬לא‭ ‬כונסו‭ ‬בתדירות‭ ‬הנדרשת‭ ‬ע‭”‬פ‭ ‬חוק‭ (‬אחת‭ ‬לרבעון‭) ‬ואף‭ ‬ועדות‭ ‬שהביקורת‭ ‬רואה‭ ‬בהן‭ ‬חשיבות‭ ‬רבה‭. ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬מעיר‭ ‬בדו‭”‬ח‭, ‬כי‭ ‬ההיעדרויות‭ ‬של‭ ‬חברי‭ ‬מועצה‭ ‬שנבחרו‭ ‬לוועדות‭ ‬חובה‭ ‬מישיבות‭ ‬הוועדות‭ ‬אינן‭ ‬עולות‭ ‬בקנה‭ ‬אחד‭ ‬עם‭ ‬המטרות‭ ‬שלשמן‭ ‬נבחרו‭ ‬לתפקידם‭ ‬והן‭ ‬עלולות‭ ‬לפגוע‭ ‬בתפקודם‭ ‬כנבחרי‭ ‬ציבור‭, ‬בתפקוד‭ ‬הוועדות‭ ‬ובתפקוד‭ ‬פעולות‭ ‬העירייה‭ ‬בתחומים‭ ‬השונים‭. ‬ועדת‭ ‬הביטחון‭ ‬לא‭ ‬התכנסה‭ ‬בשנת‭ ‬2016‭ ‬כלל‭! ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬ממליץ‭ ‬לוועדה‭ ‬לקיים‭ ‬דיון‭ ‬בנושא‭ ‬תקציב‭ ‬אגף‭ ‬הביטחון‭ ‬והמשאבים‭ ‬העומדים‭ ‬לרשותו‭. ‬

למבקר‭ ‬ביקורת‭ ‬נוקבת‭ ‬בעניין‭ ‬ועדת‭ ‬איכות‭ ‬הסביבה‭ – ‬הוועדה‭ ‬לאיכות‭ ‬הסביבה‭ ‬לא‭ ‬התכנסה‭ ‬ולו‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בשנת‭  ‬2016‭ ‬והמועצה‭ ‬לא‭ ‬מינתה‭ ‬את‭ ‬הרכב‭ ‬הוועדה‭ ‬כנדרש‭. ‬הביקורת‭ ‬העלתה‭ ‬כי‭ ‬קיים‭ ‬נתק‭ ‬בין‭ ‬הוועדה‭ ‬לאיכות‭ ‬הסביבה‭ ‬לבין‭ ‬מנהל‭ ‬המחלקה‭. ‬

למבקר‭ ‬ביקורת‭ ‬נוקבת‭ ‬בעניין‭ ‬ועדת‭ ‬ביקורת‭: “‬בשנת‭ ‬2016‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬כלל‭ ‬מבקר‭ ‬עירייה‭, ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬הנושאים‭ ‬שבאחריות‭ ‬הוועדה‭ ‬לענייני‭ ‬ביקורת‭ ‬הוזנחו‭ ‬ולא‭ ‬טופלו‭ ‬כראוי‭”. ‬

ביקורת‭ ‬מחלקת‭ ‬רישוי‭ ‬עסקים‭ ‬

24.7 ‭ ‬אחוזים‭ ‬מהעסקים‭ ‬בעיר‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭ ‬פועלים‭ ‬עם‭ ‬רישיונות‭ ‬עסק‭ ‬לא‭ ‬בתוקף‭. ‬ובהתאם‭ ‬גם‭ ‬כאן‭ ‬לא‭ ‬חסך‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬ירמיהו‭ ‬בביקורת‭ ‬על‭ ‬עיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭: “‬בתום‭ ‬עבודת‭ ‬ביקורת‭ ‬מקיפה‭ ‬ומעמיקה‭ ‬שנערכה‭, ‬עולה‭ ‬כי‭ ‬מחלקת‭ ‬רישוי‭ ‬עסקים‭, ‬על‭ ‬אף‭ ‬שהיא‭ ‬אמורה‭ ‬לקבל‭ ‬משנה‭ ‬

תוקף‭ ‬וחשיבות‭ ‬רבה‭ ‬בפעילות‭ ‬העירייה‭, ‬פועלת‭ ‬בעצימות‭ ‬נמוכה‭ ‬ביותר‭. ‬העירייה‭ ‬לא‭ ‬הפעילה‭ ‬את‭ ‬הסמכויות‭ ‬הרבות‭  ‬שהוענקו‭ ‬לה‭ ‬בחוק‭ “‬רישוי‭ ‬עסקים‭”,‬‭ ‬בתקנות‭ ‬שהותקנו‭ ‬בנושא‭ ‬ובחוזרי‭ ‬המנכ‭”‬ל‭ ‬שהופצו‭ ‬ונראה‭ ‬כי‭ ‬לא‭ ‬הבינה‭ ‬את‭  ‬האחריות‭ ‬הרבה‭ ‬הרובצת‭ ‬לפתחה‭ ‬באכיפת‭ ‬החוקים‭ ‬והתקנות‭. ‬העירייה‭ ‬והמחלקה‭ ‬כשלו‭ ‬בתפקידן‭ ‬ולא‭ ‬פעלו‭ ‬לשמירת‭ ‬בריאות‭ ‬הציבור‭ ‬וביטחונו‭, ‬ולא‭ ‬פעלו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬החוקים‭ ‬וההנחיות‭ ‬הרבות‭ ‬בנושא‭.  ‬הביקורת‭ ‬הגיעה‭ ‬למסקנה‭ ‬כי‭ ‬קיימים‭ ‬במחלקה‭ ‬עובדים‭ ‬אשר‭ ‬אינם‭ ‬כשירים‭ ‬מקצועית‭ ‬לבצע‭ ‬את‭ ‬תפקידם‭ ‬ואף‭ ‬היה‭ ‬ידוע‭ ‬למערכת‭ ‬ולהנהלה‭ ‬כי‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬אינו‭ ‬כשיר‭ ‬לבצע‭ ‬מטלות‭ ‬בשל‭ ‬מגבלות‭ ‬פיזיות‭ ‬אישיות‭. ‬המחלקה‭ ‬לא‭ ‬פעלה‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬נהלים‭, ‬לא‭ ‬התקיימו‭ ‬הביקורות‭ ‬המתאימות‭ ‬בעסקים‭, ‬לא‭ ‬התקיימה‭ ‬פעילות‭ ‬בממשקים‭ ‬עם‭ ‬אגפים‭ ‬ומחלקות‭ ‬העירייה‭ ‬ואף‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬התנאים‭ ‬הבסיסיים‭ ‬כפי‭ ‬שעולה‭ ‬מן‭ ‬הרפורמה‭ ‬וחוזרי‭ ‬המנכ‭”‬ל‭ ‬שיכלו‭ ‬לתת‭ ‬מענה‭ ‬ראוי‭ ‬לצרכי‭ ‬המחלקה‭.” ‬מהדו‭”‬ח‭ ‬עולה‭ ‬כי‭, ‬כל‭ ‬אלה‭ ‬מובילים‭ ‬את‭ ‬הביקורת‭ ‬למסקנה‭ ‬כי‭ ‬היה‭ ‬כשל‭ ‬כללי‭ ‬בתפקוד‭ ‬המחלקה‭ ‬בכל‭ ‬הקשור‭ ‬לרישוי‭ ‬עסקים‭ ‬ורצוי‭ ‬ומומלץ‭ ‬לפעול‭ ‬ללא‭ ‬דיחוי‭ ‬לפי‭ ‬המלצות‭ ‬הביקורת‭ ‬המובאות‭ ‬בהמשך‭ ‬וזאת‭ ‬על‭-‬מנת‭ ‬לשמור‭ ‬על‭ ‬בריאותו‭ ‬של‭ ‬הציבור‭ ‬וביטחונו‭”. ‬

החברה‭ ‬הכלכלית

מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬מצא‭ ‬ליקויים‭ ‬רבים‭ ‬בהתנהלות‭ ‬החברה‭ ‬הכלכלית‭ ‬שהינה‭ ‬בבעלות‭ ‬מלאה‭ ‬של‭ ‬עיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭. ‬לא‭ ‬קיימת‭ ‬התאמה‭ ‬בספרי‭ ‬הנהלת‭ ‬החשבונות‭ ‬בין‭ ‬היתרות‭ ‬ההדדיות‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬ועיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭ ‬בסך‭ ‬4897‭ ‬₪‭. ‬החברה‭ ‬השאילה‭ ‬שני‭ ‬עובדים‭ ‬לעירייה‭ ‬ללא‭ ‬תמורה‭ ‬ומבלי‭ ‬שיהיה‭ ‬הסכם‭ ‬עם‭ ‬העירייה‭. ‬החברה‭ ‬מינתה‭ ‬שני‭ ‬דירקטורים‭ ‬ושני‭ ‬עובדי‭ ‬עירייה‭, ‬מבלי‭ ‬שקיבלה‭ ‬את‭ ‬אישור‭ ‬הוועדה‭ ‬לבדיקת‭ ‬מינויים‭ ‬בתאגידים‭ ‬העירוניים‭ ‬במשרד‭ ‬הפנים‭, ‬כנדרש‭ ‬בתקנות‭ ‬העיר‭. ‬החברה‭ ‬לא‭ ‬דיווחה‭ ‬לרשם‭ ‬החברות‭ ‬על‭ ‬הקצאה‭ ‬של‭ ‬153,000‭ ‬מניות‭ ‬רגילות‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬לעיריית‭ ‬קריית‭ ‬שמונה‭ ‬כנדרש‭ ‬בחוק‭ ‬החברות‭. ‬בתקנון‭ ‬החברה‭ ‬נדרשת‭ ‬החברה‭ ‬למנות‭ ‬ועדת‭ ‬ביקורת‭. ‬החברה‭ ‬מינתה‭ ‬ועדת‭ ‬ביקורת‭ ‬אך‭ ‬ועדת‭ ‬הביקורת‭ ‬לא‭ ‬פעלה‭ ‬בשנים‭ ‬2014‭ -‬2016‭. ‬הביקורת‭ ‬מצאה‭ ‬כי‭, ‬אין‭ ‬לחברה‭ ‬מבנה‭ ‬ארגוני‭ ‬שאושר‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הנהלת‭ ‬החברה‭ ‬ואין‭ ‬לה‭ ‬עץ‭ ‬ארגוני‭ ‬מאושר‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הנהלת‭ ‬החברה‭ ‬ומשרד‭ ‬הפנים‭. ‬חוזה‭ ‬העסקת‭ ‬המנכ‭”‬ל‭ ‬ושכרו‭ ‬לא‭ ‬אושרו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬הפנים‭, ‬כנדרש‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הוראות‭ ‬משרד‭ ‬הפנים‭ ‬ומשרד‭ ‬האוצר‭. ‬

ראש‭ ‬העירייה‭ ‬היוצא‭ ‬ניסים‭ ‬מלכה‭ ‬הגיב‭ ‬למבקר‭ ‬העירייה‭ ‬בחודש‭ ‬אפריל‭ ‬2018‭ ‬לממצאי‭ ‬הדו‭”‬ח‭: ‬”העירייה‭ ‬ואני‭ ‬בראשה‭ ‬רואים‭ ‬חשיבות‭ ‬רבה‭ ‬בוועדות‭ ‬החובה‭ ‬ובוועדות‭ ‬הרשות‭. ‬לא‭ ‬פעם‭ ‬דובר‭ ‬נושא‭ ‬כינוס‭ ‬הועדות‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬יושבי‭ ‬הראש‭ ‬שלהן‭ ‬הן‭ ‬בישיבות‭ ‬ההנהלה‭ ‬והן‭ ‬במועצת‭ ‬העיר‭. ‬עבודות‭ ‬וועדת‭ ‬העירייה‭ ‬מסייעות‭ ‬רבות‭ ‬לניהול‭ ‬התקין‭ ‬של‭ ‬העירייה‭ ‬ומאפשרות‭ ‬שמיעת‭ ‬דעות‭ ‬רבות‭ ‬ומגוונות‭ ‬טרם‭ ‬קבלת‭ ‬החלטות‭ ‬בעניינים‭ ‬בהם‭ ‬הן‭ ‬עוסקות‭.”‬

בתום‭ ‬עבודה‭ ‬מאומצת‭ ‬ומקצועית‭ ‬מוגש‭ ‬דו‭”‬ח‭ ‬מבקר‭ ‬העירייה‭ ‬לשנת‭ ‬2017‭ ‬לעיון‭ ‬הציבור‭ ‬בדיוק‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬המועד‭ ‬הקבוע‭ ‬בחוק‭. ‬הדו‭”‬ח‭ ‬עוסק‭ ‬בנושאים‭ ‬שונים‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬תוכנית‭ ‬הביקורת‭ ‬השנתית‭ ‬ובניהם‭ ‬תפקוד‭ ‬וועדות‭ ‬העירייה‭, ‬רישוי‭ ‬עסקים‭, ‬אסבסט‭ ‬באגף‭ ‬שפ‭”‬ע‭ ‬וכן‭ ‬מעקב‭ ‬על‭ ‬תיקון‭ ‬ליקויים‭ ‬בחברה‭ ‬הכלכלית‭ ‬ומינהלת‭ ‬אזור‭ ‬התעשייה‭. ‬עוד‭ ‬צורף‭ ‬לדו‭”‬ח‭, ‬פרק‭ ‬העוסק‭ ‬בתלונות‭ ‬ציבור‭ ‬וממנו‭ ‬ניתן‭ ‬ללמוד‭ ‬רבות‭ ‬על‭ ‬תפקוד‭ ‬האגפים‭ ‬בעירייה‭. ‬מבקר‭ ‬העירייה‭, ‬רואה‭ ‬חשיבות‭ ‬רבה‭ ‬בפרסום‭ ‬הדו‭”‬ח‭ ‬במועדו‭ ‬ויותר‭ ‬מכך‭ ‬ביישום‭ ‬הליקויים‭ ‬שעלו‭ ‬מתוכו‭ ‬וזאת‭ ‬במטרה‭ ‬שהביקורת‭ ‬תשמש‭ ‬כלי‭ ‬עבודה‭ ‬בידי‭ ‬הארגון‭ ‬לשיפור‭ ‬תהליכים‭ ‬וטיוב‭ ‬השירות‭.‬

בעניין‭ ‬וועדות‭ ‬העירייה‭ ‬אמר‭ ‬מבקר‭ ‬העיריה: “‬אני‭ ‬רואה‭ ‬בפעילות‭ ‬תקינה‭ ‬של‭ ‬וועדות‭ ‬העירייה‭ ‬חשיבות‭ ‬רבה‭ ‬מאחר‭ ‬וזה‭ ‬המקום‭ ‬בו‭ ‬נפגשים‭ ‬נבחרי‭ ‬הציבור‭ ‬וחברי‭ ‬ההנהלה‭ ‬עם‭ ‬הדרגים‭ ‬המקצועיים‭ ‬ונציגי‭ ‬הציבור‭ ‬וזו‭ ‘‬הזירה‭’ ‬בה‭ ‬ניתן‭ ‬להפוך‭ ‬כל‭ ‬רעיון‭ ‬או‭ ‬מחשבה‭, ‬להחלטה‭ ‬ברת‭ ‬ביצוע‭. ‬ניהול‭ ‬תקין‭ ‬של‭ ‬ועדות‭ ‬העירייה‭ ‬היא‭ ‬הבסיס‭ ‬לפעילות‭ ‬תקינה‭ ‬של‭ ‬הרשות‭ ‬המקומית‭ ‬והיא‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬נר‭ ‬לרגליי‭ ‬נבחרי‭ ‬הציבור‭ ‬שחייבים‭ ‬להבין‭ ‬שלהיות‭ ‬נבחר‭ ‬ציבור‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬תואר‭ ‬וכבוד‭, ‬אלא‭ ‬זו‭ ‬מחויבות‭ ‬רבה‭ ‬לתושבי‭ ‬העיר‭ ‬ששלחו‭ ‬אותם‭ ‬למשימה‭ ‬ונתנו‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬אמונם‭. ‬

בנושא‭ ‬רישוי‭ ‬עסקים‭ ‬אמר‭ ‬המבקר‭: “‬הדו‭”‬ח‭ ‬מדבר‭ ‬בעד‭ ‬עצמו‭. ‬מדובר‭ ‬על‭ ‬תפקוד‭ ‬לקוי‭ ‬ביותר‭ ‬של‭ ‬המחלקה‭ ‬לרישוי‭ ‬עסקים‭ ‬ועל‭ ‬כך‭ ‬הערתי‭. ‬כולי‭ ‬תקווה‭ ‬שגם‭ ‬בנושא‭ ‬זה‭ ‬תושלם‭ ‬מלאכת‭ ‬תיקון‭ ‬הליקויים‭ ‬עליהם‭ ‬הצבעתי‭.‬ אני‭ ‬מבקש‭ ‬מכאן‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬ראש‭ ‬העיר‭ ‬היוצא‭ ‬ניסים‭ ‬מלכה‭ ‬על‭ ‬שיתוף‭ ‬הפעולה‭ ‬בנושאים‭ ‬המבוקרים‭ ‬וכן‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬ראש‭ ‬העיר‭ ‬הנבחר‭ ‬אביחי‭ ‬שטרן‭ ‬וההנהגה‭ ‬החדשה‭ ‬בברכת‭ ‬הצלחה‭. ‬תודה‭ ‬מיוחדת‭ ‬ליו‭”‬ר‭ ‬ועדת‭ ‬הביקורת‭ ‬יעקב‭ (‬בנצי‭) ‬בן‭ ‬ציון‭ ‬על‭ ‬העבודה‭ ‬המתמדת‭ ‬בוועדה‭.‬”

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
סגירת תפריט
דברו איתנו