מידע 8

מקומי

אימון חטיבה 188בגזרה הצפונית

בשבוע האחרון ביצעו מפקדי חטיבה 188 אימון מרמת מפקדי הטנקים עד רמת מפקדי הגדודים בהובלת מפקד החטיבה, אל״ם ניר רוזנברג.

× דברו איתנו