כתבה מאת: דנה אלימלך

 

ד”ר שלומית פחימה באמצעות עו”ד יראת בנדלק ועו”ד רונן יאיר טוענת כי יש להוציא בקשה לצו מניעה לפיטורין לאור העובדה כי ראש העיר אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון החליטו על אי התאמתה לתפקידה כמנהלת אגף הרווחה בעיריית קריית שמונה, עוד בטרם כניסתם לתפקידם בעבודה ברשות, בהם נבחרו בבחירות האחרונות לרשות המקומית. עוד טוענת ד”ר פחימה כי במסגרת צו מניעה לפיטורין נחשף ניגוד עניינים חמור של מנכ”ל העירייה יורם ביטון , שלטענת ד”ר פחימה הוא הוגה רעיון הפיטורין וחבר בוועדת הפיטורין, שהחליטה על פיטוריה, בניגוד לדין. עוה”ד יראת בנדלק ורונן יאיר שמייצגים את ד”ר שלומית פחימה טוענים כי החלטת הפיטורין מיום 19/09/19 התקבלה שלא כדין, על ידי גורמים בוועדת הפיטורין שלא היו יכולים לקחת חלק בוועדה וכי ההליך פגום מעיקרו, תוך שיקולים פוליטיים לא מקצועיים ו”תפירת תיק” בחוסר תום לב, בניסיון לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בשמה הטוב של ד”ר פחימה, בכבודה, יחד עם פגיעה חמורה במקור הכנסתה.

עוד טוענת ד”ר פחימה באמצעות עוה”ד יראת בנדלק ורונן יאיר כי מדובר במקרה בו נרמסו זכויותיה כעובדת. “כל חטאה של ד”ר פחימה היה ששויכה פוליטית, על ידי בעלי תפקידים ברשות מנהלת אגף הרווחה: ראש העיר אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון “תפרו לי תיק” 3 מנהלת אגף הרווחה ד”ר שלומית פחימה פוטרה מתפקידה לאחר שימוע פיטוריה יכנסו לתוקף בתאריך 19/10/31 .בעקבות כך ד”ר פחימה ביקשה מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת בקשה לצו מניעה בטענה כי הפיטורים אינם חוקיים ול”תפירת תיק” משיקולים פוליטיים ולא מקצועיים של ראש העיר אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון .. ראש העיר והמנכ”ל : פיטוריה של העובדת נעשו על פי מינהל תקין, ובית הדין לא נאתר עדיין לבקשה זו. הדיון בעניינה של ד״ר שלומית פחימה יערך ב 19/10/23 .3 הנוכחית, לראש העיר הקודם שכיהן לפני ראש העיר הנוכחי, אביחי שטרן. שיוך זה, נולד, בשל קרבתה המשפחתית של בעלה, אליעזר פחימה דודו של אריק פחימה, שהיה עוזר ראש העיר הקודם. כבר עם קבלתה )לאחר מכרז( לתפקיד מנהלת אגף הרווחה הביעו המנכ”ל יורם וראש העיר אביחי, אז כחבר אופוזיציה, את מורת רוחם ממינוי זה”. טענו עוה”ד בנדלק ויאיר. עוד טוענת ד”ר שלומית פחימה כי מנכ”ל העיריה יורם ביטון יחד עם ראש העיר אביחי שטרן, עוד בטרם הבחירות האחרונות לרשות המקומית הביעו את אי שביעות רצונם ממינויה של ד”ר פחימה לתפקידה כמנהלת אגף הרווחה. התנגדותם הנחרצת למינויה באה לידי ביטוי בפרסומים בפייסבוק, בישיבות מועצה ובהליכים משפטיים שהתנהלו באותה תקופה. ראש העיר אביחי שטרן, כחבר אופוזיציה ברשות הקודמת, והמנכ”ל יורם ביטון, כעו”ד של האופוזיציה הקודמת טענה ד”ר פחימה. עוד עולה מצו המניעה שהוגש לבית הדין לענייני עבודה כי עם היבחרו של אביחי שטרן כראש עיר בחודש נובמבר בשנת 2018 וכניסתו לתפקיד בחודש דצמבר, בשנת 2018 ,לטענת ד”ר פחימה גמלה בליבו ההחלטה, יחד עם המנכ”ל יורם ביטון, שהחל תפקידו בחודש ינואר 2019, להדיח את ד”ר פחימה מתפקידה כמנהלת אגף הרווחה. לצורך כך זימנו את ד”ר שלומית פחימה ביום 19/02/19 לפגישה משותפת עם יורם ביטון מנכ”ל העירייה וביקשו ממנה לסיים עבודתה. “משראו השניים כי אין היא מסכימה לכך, החליטו בבניית “תיק” שיהווה בסיס לפיטוריה הקרובים המתוכננים” טענה ד”ר פחימה.

 

עו”ד יראת בנדלק
עו”ד רונן יאיר

 

מבקשת צו המניעה עולה כי הליך הפיטורין של ד”ר שלומית פחימה החל ביום 19/03/19, עת קיבלה זימון ראשון לשימוע , אך בפועל קיבלה את הודעת הפיטורין ביום 19/09/19 חצי שנה אחרי הזימון הראשון לשימוע. במהלך הליך הפיטורין, נכח הגזבר הקודם, מר בני קונפורטי, אך בהליך השימוע ובקבלת החלטת הפיטורין, הצביעה, כחלק מועדת הפיטורין, הגב’ ליאת מזרחי, הגזברית הנוכחית. בזימון השני לשימוע פנה מנכ”ל העיריה, עו”ד יורם ביטון במכתב מיום 19/06/19 להעביר לעיונו את כל תיקי בתי המשפט למשפחה ונוער שבהן אגף הרווחה בקרית שמונה היא צד להליך משפטי. לטענת ד”ר שלומית פחימה, “בניסיון לעשות “פישינג” ולדוג מידע, אסמכתאות ובסיס שישמשו נגדה לצורך פיטוריה”. על פי צו המניעה ד”ר שלומית פחימה החלה בתפקידה כמנהלת אגף הרווחה ביום 19/03/17, לאחר שנבחרה במכרז כדין. ביום 19/02/19 הוזמנה ד”ר פחימה לשיחה עם מנכ”ל העירייה יורם ביטון וראש העיר אביחי שטרן ובה התבקשה לסיים את תפקידה בטענה לחוסר התאמה וכי ראש העיר אינו נותן בה אמון.

ד”ר שלומית פחימה

 

עוד עולה מבקשת צו המניעה כי בהמשך לשיחה קיבלה ד”ר פחימה מכתב, ביום 19/03/13, ממנכ”ל העירייה ביטון המתייחס לשיחה מיום 19/02/19 ואף מודיע על אי מתן קביעות וסיום עבודה בכפוף לשימוע. במכתב זה נכתב כי כוונת עיריית קריית שמונה היא לסיים העסקת ד”ר שלומית פחימה עקב אי התאמה, כמו גם חוסר אמון מוחלט. ביום 19.06/19 נקבע שימוע בנוכחות ד”ר שלומית פחימה, באי כוחה עוה”ד יראת בנדלק ורונן יאיר, וועדת הפיטורין, המורכבת משלושה נציגים: מנכ”ל העירייה, יורם ביטון, גזבר העירייה, בני קונפרטי והיועמ”ש, עו”ד אריאל בר יוסף. עוד עולה מן הבקשה לצו המניעה כי ביום 19/07/19 התקיימה ישיבת התנעה לוועדה מלווה, במשרד המנכ”ל יורם ביטון בה נכחו ד”ר שולמית פחימה, יועמ”ש של ד”ר שולמית פחימה, מנכ”ל העירייה יורם ביטון, מנהל נפת צפת, חסן, ואורית הרץ מפקחת מחוזית קהילתית ומפקחת מובילה בוועדה מלווה. במסגרת ישיבה זו הוטחה ביקורת על התנהלות עיריית קריית שמונה והתערבותה בתיקי לקוחות האגף והוחלט על התנעת הוועדה מלווה בשל המשבר בין אגף הרווחה לרשות. עוה”ד יראת בנדלק ורונן יאיר טוענים כי “במקרים בהם טוען העובד לפיטורים פוליטיים, עליו מוטל הנטל לראשית ראיה ודי בכך להעביר את נטל הראיה למעביד”. במקרה זה לטענת עו”ד בנדלק בעצם הבאת האמירות המיוחסות למנכ”ל העירייה יורם ביטון בהליך משפטי שהתקיים בביה”ד לעבודה, בסע”ש -17 39064-09 ניתן ללמוד על אופן התנהלות ראש העיר אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון. המנכ”ל יורם ביטון, כאמור, חבר בוועדת פיטורין, שקיבלה ההחלטה לפטר את ד”ר שולמית פחימה היה חלק פעיל בניסיון הליך הפיטורים של אופירה ציטרון מנהלת אגף כח אדם בעירייה, ומשם ניתן ללמוד על התנהלות המנכ”ל יורם ביטון טענו עוה”ד בנדלק ויאיר . יתרה מכך, טוענים עו”ד יראת בנדלק ועו”ד יאיר רונן כי באותו הליך, בבית הדין לעבודה, בסע”ש 39064-09-17 יורם ביטון ואביחי שטרן נ’ אופירה ציטרון, הליך בו נדונו צו מניעה ותביעה עיקרית, אותם הגישו המנכ”ל יורם ביטון, כמבקש, יחד עם ראש העיר אביחי שטרן ששימש אז כחבר אופוזיציה, קבע בית הדין קביעות חמורות נגד מנכ”ל העירייה יורם ביטון וראש העיר הנוכחי אביחי שטרן, שפעלו מאינטרסים פוליטיים פסולים וציין בפסק הדין כי גם עדותו של התובע מס’ 2 ,אביחי שטרן, שאינו עד מומחה, לא הותירה רושם מהימן כאשר הוא התחמק ממתן תשובות ברורות וחד משמעיות ולצד זה הודה כי הגיש את התביעה נגד ראש העיר ניסים מלכה והמנכ”ל דאז מאינטרסים פוליטיים תוך תקווה כי יחויבו אישית בהוצאות משפט או הוצאות אחרות. עובדה שמעלה שאלות רבות באשר למניעים האמתיים שהובילו להגשת התביעה נגד ד”ר שולמית פחימה טענו עו”ד יראת בנדלק ועו”ד רונן יאיר.

עוד עולה מן הבקשה לצו המניעה שהוגש לבית דין לענייני עבודה כי נציג הוועדה המרכזי הינו יורם ביטון המנכ”ל, לטענת עו”ד יראת בנדלק ועו”ד רונן יאיר הוא “המושך בחוטים”, שחודש לאחר כניסתו לתפקיד ביקש מד”ר שלומית פחימה לסיים את תפקידה מרצונה. לטענת עוה”ד בנדלק ויאיר כי המנכ”ל ביטון גם חקר, כחצי שנה קודם, את ראש העיר הקודם הרב ניסים מלכה בדבר מנויה של ד”ר שולמית מלכה לתפקידה בסע”ש 39064-09-17 וביקש לברר מדוע לא מונתה ד”ר אביבה זריהן וייצמן תחתיה. בית הדין לעבודה קבע לגבי יורם ביטון המנכ”ל כי הוא פעל יחד עם ראש העיר אביחי שטרן בתיק זה בחוסר תום לב , תוך ניצול ציני של בית הדין לעבודה, רק לצורך גרימת מבוכה פוליטית וחיזוק מעמדם הפוליטי טענו עו”ד בנדלק ועו”ד פחימה נקבע ליום 19/10/23 .יאיר. הדיון בעניינה של ד”ר שולמית תגובת עו”ד יראת בנדלק ועו”ד רונן יאיר: מדובר בהחלטת פיטורין אומללה של הרשות המקומית בדבר פיטוריה של ד”ר שלומית פחימה אשר עשתה ימים ולילות למען תושבי העיר שהיו זקוקים לשירותי הרווחה, ללא אבחנה, בשקדנות, במקצועיות ובמסירות ראויה לשבח. ד”ר פחימה, בעלת ניסיון של עשרות שנים בתחום העבודה הסוציאלית, זכתה וזוכה להערכה מיוחדת, לפרסים ולהישגים במסגרת תפקידה. על אף שמילאה תפקידה כראוי וללא דופי, החלה הרשות בהליך פיטורין, מטעמים פוליטיים פסולים, באופן בלתי ראוי, חסר תום לב ולא חוקי, אשר תכליתו הוצאה לפועל של מהלך פוליטי נקמני אשר תחילתו היה עוד בקדנציה הקודמת במסגרת ניסיון כושל לפגוע במנוייה ועתה בניסיון חוזר לסיים תפקידה. אנו תקווה כי במסגרת הגשת הצו לבית הדין לעבודה יעמוד בית הדין על מחדלי הרשות ויורה על ביטול החלטת הפיטורין, שהתקבלה בניגוד לדין.

מעיריית קריית שמונה נמסר בתגובה: “העירייה פועלת בהתאם לכללי המינהל התקין וכך גם במקרה זה. העירייה לא מנהלת את עינייני העובדים מעל דפי העיתון ולכן אין בכוונת העירייה להתייחס לכל טענה ספציפית מתוך שמירה על כבודה של העובדת. כל טענותיה של העובדת נבחנו לעומק במהלך השימוע שנעשה לעובדת על פי חוק והיא מודעת היטב לסיבות שהובילו להחלטת הפיטורים. העובדת לא השלימה עם החלטת העירייה, אך אפילו בית הדין לא נעתר לבקשתה, דבר שמדבר בעד עצמו. מאחלים לעובדת הצלחה בהמשך דרכה”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn