צילום: מידע 8

מאת דנה אלימלך.

בית משפט קבע כי הגברת סיגל כהן מנהלת אגף החינוך לא תפוטר אך תעבור מתפקידה. כל זאת לאחר שבשבוע שעבר נערכה ישיבת מועצת עיר לסיום עבודתה ובסופה הוחלט על פיטוריה. עורכי הדין יראת בנדלק ורונן יאיר המייצגים את כהן הגישו בקשה לצו מניעה כנגד פיטוריה בטענה כי הפיטורים פוליטיים ונעשו בחוסר תום לב. הממונים על החינוך מ”מ ראש העיר אופיר יחזקאלי וחברת המועצה חן לגיסמו אדלר: מנהלת אגף החינוך אינה מתאימה לתפקידה. ישיבת מועצת העיר הסתיימה בתלונה במשטרה של חברת המועצה לגיסמו אדלר נגד חבר מועצת העיר אלי זפרני.

ביום חמישי השבוע התקיים דיון בבית המשפט לעניינים מנהלים בנצרת בעקבות צו מניעה בהול שהגישו עורכי הדין יראת בנדלק ורונן יאיר המייצגים את הגברת סיגל כהן מנהלת אגף החינוך בעירייה בהליך המשפטי המתנהל על פיטוריה. על פי החלטת בית המשפט נקבע כי כהן תחזור לאגף החינוך בתפקיד אחר בתנאים ובשכר זהה, ואם ימונה אחר תחתיה זה יהיה באופן זמני עד להחלטה בתיק העיקרי שלאחר ההכרעה ייתכן ותשוב להיות מנהלת אגף החינוך.

זאת לאחר ישיבת מועצת עיר סוערת במיוחד בנושא הדחה מתפקידה של הגברת כהן שבמהלכה הופרחו לאוויר איומי תביעות דיבה, ותלונות במשטרה, שלבסוף התממשו, עם הגשת תלונה במשטרה של חברת המועצה חן לגיסמו אדלר נגד חבר מועצת העיר אלי זפרני על כך שחשה מאוימת לטענתה. הישיבה התנהלה ‘בדלתיים סגורות’ ולא הורשתה כניסת עיתונאים מטעמים של צנעת הפרט. ההחלטה לסגור את הישיבה לעיתונאים ולציבור אומנם עומדת בפני החוק אך אינה עולה בקנה אחד עם הצהרתו של ראש העיר שחרט על דגלו שקיפות. עוד בהתחלה הישיבה הופסקה עד לבירור מול מנהל המחוז במשרד הפנים מר בועז יוסף לגבי האפשרות לקיים שידור חי לציבור מהישיבה על ידי חבר מועצת העיר זפרני בעקבות החלטת ראש העיר לסגור את הישיבה בפני הציבור. יוסף אמר, כי ההחלטה נתונה בידיו של ראש העיר שטרן שכאמור השאיר את החלטתו על כנה, וקבע, כי הישיבה תתקיים “בדלתיים סגורות”. ראש העיר שטרן אף ביקש את התערבות המשטרה במליאת המועצה כנגד חבר מועצת העיר זפרני על מנת לעצור את השידור לציבור. המשטרה הגיעה והשידור הופסק. כל חברי הקואליציה הצביעו בעד הפיטורים בעוד כל חברי האופוזיציה הצביעו נגד הפיטורים. ביקורת רבה נשמעה על העיתוי בו בחרו הממונים על החינוך יחזקאלי ולגיסמו אדלר לפטר את מנהלת אגף החינוך כמה ימים לפני ערב חג ראש השנה.

חבר מועצת העיר אלי זפרני
צילום: מידע 8

חבר מועצת העיר מהאופוזיציה אלי זפרני טען, כי המכתב טרום השימוע על סיגל הוא הכפשות ולא תואם להכרותו עם סיגל. “לא יכול להיות שהדברים שנאמרו בישיבת מועצת עיר על סיגל הם אמינים. הניסיון עם סיגל באגף החינוך הוא חיובי כשהיא מביאה הישגים רבים למערכת החינוך. סגרתם בתי ספר, גני ילדים, כשלתם בחינוך, והיום אתם אומרים למנהלת אגף החינוך שהיא כושלת. מנהלת שהביאה את אגף החינוך לרמה הכי גבוהה שהייתה בקריית שמונה”.

לטענת עורכי הדין בנדלק ויאיר ההחלטה על פיטוריה החלה עוד ביום 16/7/2017 כאשר ראש העיר שטרן שהיה אז חבר מועצת עיר מהאופוזיציה, ושני חברי מועצה נוספים, יורם מלול ובנצי בן ציון, הגישו עתירה לבית המשפט המחוזי, על ידי המנכ”ל יורם ביטון ששימש כעורך הדין של האופוזיציה דאז באופן קבוע לטענתם, לקבלת מסמכי המכרז של ניהול אגף החינוך כדי למצוא עילות לפסול את זכייתה של סיגל במכרז עוד אז. עוד טענו, כי עם תחילת כהונתם החלה כהן לקבל מכתבי ביקורת על עבודתה עד לרגע השימוע וכאמור פיטוריה. כהן בדבריה בשימוע אמרה לראש העיר שטרן, מנכ”ל העירייה ביטון, מ”מ ראש העיר יחזקאלי וחברת המועצה לגיסמו אדלר כי “אתם שיא הרוע, שנאה ונקמה, אנשים רעים, אתם לא שייכים לקריית שמונה, אתם נטע זר. אתם לא מכירים את העיר הזו”.

סיגל כהן החלה בתפקיד מנהלת אגף החינוך בשנת 2016 כאשר מונתה כממלאת מקום, לאחר מכן , בשנת 2018 מונתה למנהלת אגף החינוך בעירייה באמצעות מכרז. כהן החלה את עבודה בעיריית קריית שמונה עוד בשנת 1995 והיא מהעובדים הוותיקים ברשות.

בעקבות ההחלטה על פיטוריה של כהן עורכי הדין בנדלק ויאיר הגישו בקשה לצו מניעה בהול לבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת נגד פיטוריה עד אשר יתבהרו ענייניה בהליך העיקרי. בנדלק ויאיר טענו, כי ההחלטה להדיח את הגברת כהן מתפקידה נגועה במניעים פוליטיים, כיוון שמנכ”ל העירייה יורם ביטון כעורך דין של האופוזיציה הקודמת יחד עם ראש העיר אביחי שטרן שהיה חבר מועצת עיר באופוזיציה הקודמת, עוד בטרם הבחירות לראשות המקומית שלאחריהן התחילו בתפקידם בעירייה, הביעו את אי שביעות רצונם מהגברת כהן כמנהלת אגף החינוך. החלטה שהתקבלה לטענת בנדלק ויאיר שלא כדין, בתהליך פגום מעיקרו, תוך שיקולים פוליטיים לא מקצועיים ותפירת תיק לגברת כהן בחוסר תום לב, בניסיון לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בשמה הטוב, בכבודה, והכנסתה. עוד טענו עורכי הדין בנדלק ויאיר, כי התנגדותם של ראש העיר שטרן ומנכ”ל העירייה ביטון באה לידי ביטוי בפרסומים בפייסבוק, בישיבות מועצה, והליכים משפטיים, שהתנהלו באותה התקופה. ומציינים, כי בשל כך, ראש העיר שטרן, ומנכ”ל העירייה ביטון מצויים בניגוד עניינים. נוסף לניגוד עניינם שמצויים לטענתם מ”מ ראש העיר אופיר יחזקאלי וחברת המועצה חן לגיסמו אדלר הממונים על החינוך כיוון שעם הכניסה לתפקידם נאמר להם על ידי הנהלת העיר כי הגברת כהן אינה מתאימה לתפקידה.

מ”מ ראש העיר אופיר יחזקאלי וחברת מועצת העיר חן לגיסמו – אדלר ממונים על החינוך
צילום: מידע 8

עורך הדין אבי גבאי המייצג את העירייה דוחה מכל וכל את הטענות כי הפיטורים הם ממניעים פוליטיים וטוען, כי השיקולים נוגעים לכך שהממונים על החינוך יחזקאלי ולגיסמו אדלר “לא רואים עין בעין” את מתווה החינוך שאותו הם רוצים לקיים כאשר הגברת כהן מובילה את התהליכים באגף החינוך בעירייה. עוד טען עורך דין גבאי, כי בדבריה על ראש העיר שטרן והמנכ”ל ביטון בשימוע, הם אינם מאפשרים עוד יחסי עבודה תקינים שמבוססים על אמון.

עוד עולים טענות על יחסים עכורים עם הגזברית והחשבת המלווה וחוסר משמעת שלטענת הרשות מתבטא בחיסורי עבודה וזמינות, תלונות תושבים, ויציאה ללימודים בזמן שעות העבודה ללא אישור, כהן מנגד דוחה את הטענות שעלו כנגדה ואף טוענת כי היציאה ללימודים נעשתה באישור מנכ”ל העירייה ביטון שמכחיש טענות אלה. מההתכתבויות שהוצגו בתגובת העירייה לצו המניעה נראה כי קיים פער בתאריך אישור היציאה ללימודים שנעשה בתחילת השנה באמצעות בקשתה של כהן לכינוס ועדת השתלמויות בחודש ינואר לאישור לימודיה, לעומת מכתב שהוציא ביטון שמונה חודשים לאחר מכן, בחודש אוגוסט השנה, שהוא אינו מאשר לימודים.

יו”ר האופוזיציה הרב ניסים מלכה
צילום: מידע 8

מדבריו של חבר מועצת העיר, יושב ראש האופוזיציה, וראש העיר הקודם הרב ניסים מלכה: “לא יודע כיצד חברי הנהלת העיר מסוגלים לתת יד לחיסול חשבונות פוליטי, וזאת קרה לפני ערב ראש השנה, וכשלפנינו ימי סליחות, יום הכיפורים, כשהלב אינו נקי והכוונות רעות. אתם שותפים לעוול שנעשה לעובדת שמועסקת 23 שנים ובאגף החינוך מזה כחמש שנים. הרי כבר לפני ארבע שנים יורם ביטון מיהר לכותלי בית המשפט בטענה שסיגל לא עומדת בתנאי הסף. כבר לפני ארבע שנים יורם ביטון הבטיח לקוראי “אנשים טובים למען איכות השלטון” שהמינוי של סיגל הוא זמני. כבר לפני ארבע שנים כשהייתם באופוזיציה יורם ביטון פרסם פוסטים בפייסבוק נגד סיגל, הכפיש את שמה הטוב, ואביחי בשידורי רדיו דיבר על תפירת מכרזים. אני תוהה וכולכם צריכים לתהות כיצד בזמן כה קצר נערמו תלונות רבות וביקורת שלילית לאחר שכל השנים זכתה להערכה רבה”.

חברת מועצת העיר ד”ר אביבה זריהן ויצמן
צילום: מידע 8

מחברת מועצת העיר ד”ר אביבה זריהן – ויצמן נמסר כי “עמדתי לגבי פיטוריה של מנהלת אגף חינוך נאמרה בדלתיים סגורות. אך היא אינה סודית. היא קשורה בעיקרה לביקורת על דרך הפעולה והפרקטיקות של ההנהגה הנוכחית, הנותנות ביטויין כמעט בכל תחום. אציין כי זכותו של מעביד לפטר עובד אם הוא חושב שאינו עושה מלאכתו נאמנה. אך טענתי ועודני טוענת שזה לא יתכן שלשם הפיטורים המעביד ירשה לעצמו לנקוט בפרקטיקות לא מוסריות. מבחינתי הליכי העבודה צריכים להיות מכבדים למעשה, אם תחשבו בכנות, בכל תפקיד בחיינו לכולנו יש מחליפים טובים יותר, טובים פחות. אין זה אומר שאנחנו לא עושים ועשינו ככול שביכולתנו ובידיעתנו. ומעצם כך, אף עובד לא זכאי לבוז והשפלה כשמבקשים לסיים תפקידו. חובתנו לפעול בהליך תקין ובתום לב. ולכן אסור למעביד להשפיל, לפגוע, להטיל את כל כובד האחריות על העובד, להדביק לעובד דברים לא לו, להכשיל עובד, להוציא מכתב שהוא בבחינת פגיעה אנושה בבן אנוש. זה תקף לראש השנה ולכל ימות השנה. חובת המעביד להראות שהוא עשה הליך תקין בו נתן הזדמנות מלאה ביושר לעובד. זה רלוונטי לכל עובד במערכת ולא בהכרח למנהל/ת . על כך יטען השופט ברק ״אדם לאדם-אדם״ לסיכום רוצה לומר, הליך תקין הנו מחויב ולא משנה מה המעביד חושב על העובד. זה חלק ממערכת ניהול בריאה. כי בסוף כולנו בני אדם המבקשים התייחסות בכבוד וביושר. פרקטיקת הזלזול בעובדים והתייחסות אליהם כחפצים אינה מקובלת עלי כלל ועיקר. בהזדמנות זו אני מאחלת לכל משפחת קריית שמונה שנה טובה מלאת בריאות ובשורות טובות. מלאת כבוד לאדם באשר הוא אדם. תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלותֶיהָ תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכותֶיהָ”.

עורכי הדין יראת בנדלק ורונן יאיר: “מרשתנו, סיגל כהן, מנהלת אגף החינוך, עובדת הרשות כבר 25 שנה, מנהלת מצטיינת שזכתה להישגים רבים, קיבלה ביום פתיחת שנת הלימודים מכתב זימון לשימוע, לפני ערב ראש השנה כשבפתח יום כיפור. ביום 15.09 התקיים שימוע, בו התייחסנו לטענות שהועלו נגדה ואף הצגנו ראיות חד משמעיות, מהן ניתן ללמוד כי הרשות החדשה בעיריית ק”ש התנגדה לכך שמרשתנו תשמש בתפקידה, זאת עוד לפני שנכנסו לתפקידם ברשות. יש בידי מרשתנו הקלטות, תמלילים והודעות, מהם ניתן לראות כי היה תכנון מוקדם לפיטוריה, השפעה בלתי הוגנת וניגוד עניינים חמור של חברי מועצה שהצביעו על פיטוריה. בשימוע התקבלה החלטת חברי המועצה לפטר את מרשתנו לאלתר, לאחר 25 שנות עבודה באגף החינוך. ביה”ד אישר את הסכמות הצדדים שמרשתנו תחזור לאגף החינוך בתפקיד אחר, באותה משכורת ובאותם תנאים ואם ימונה אחר תחתיה זה יהיה באופן זמני עד להחלטה בתיק העיקרי שלאחר ההכרעה ייתכן ותשוב להיות מנהלת האגף”.

מעיריית קריית שמונה נמסר: “אנחנו לא נוהגים לדון בענייני עובדים מעל דפי העיתון. חשיבה ובקרה לגבי כלל אגפי הרשות ובהם אגף החינוך מבוצעת כל העת. גם במקרה זה, פעלנו בצורה עניינית ומקצועית כשטובת הילדים ומערכת החינוך לנגד עינינו. אנחנו מאחלים הצלחה לגב’ סיגל כהן ובימים הקרובים נפרסם מכרז לקליטת מנהל אגף חינוך”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn