כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו 40 מיליון ₪ מדי שנה ויגדילו את הפריון של ענף החקלאות במאות מיליוני שקלים

 

שר החקלאות, אורי אריאל: ״החקלאים כיום נמצאים תחת עומס בירוקרטי והתכנית להפחתת הרגולציה שאנחנו מקדמים במשרד החקלאות תביא בשורה הן לחקלאים והן למשק כולו. במהלך השנים השתרש נוהל שחייב את החקלאים לקבל היתרים ממשרדי הממשלה השונים, וכך נוצרה בירוקרטיה מסורבלת שגרמה לבזבוז כספים ולתהליך מייגע של קבלת אישורים. לאחר אישור הרפורמות בוועדה הקרובה, ייהנו החקלאים מהליך משופר של מתן רישיון לכלים חקלאיים ומקבלת אישורים להקמת מבנים חקלאיים. נמשיך להיות עם הפנים לחקלאים. הנושא הוא חשוב ואנחנו עושים כל מאמץ להקל על החקלאים מהעומס הבירוקרטי״

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם במקביל מספר רפורמות שנועדו להפחית את הבירוקרטיה ולחסוך עלויות של כ- 40 מיליון ₪ מדי שנה לחקלאים. בין הרפורמות: פישוט תהליך התכנון והבנייה של מבנים חקלאיים ופישוט תהליך ייבוא טרקטורים וציוד חקלאי. המשרד החל בביצוע הרפורמות, שעיקרן יכנסו לתוקף עד תום שנת 2017. הרפורמות גובשו תוך עבודת מטה משותפת עם משרד ראש הממשלה, יחד עם הצוות הייעודי להפחתת רגולציה בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. הפחתת הנטל הרגולטורי בענף החקלאות מהווה חלק מתוכנית החומש הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי והיא תובא לאישור ועדת שרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה.

 

יבוא ציוד חקלאי

הרגולציה חולשת על יבוא של טרקטורים וציוד מכני אחר לחקלאות ולתחומים משיקים, לרבות חלפים, מכסחות דשא וציוד גינון, ונועדה לשמור על בטיחות תחבורתית ומניעת זיהום של הסביבה. מדובר על שוק שמגלגל כ- 1.5 מיליארד ₪ בשנה. במסגרת התכנית יזם המשרד מעבר לנוהל מעודכן, בהיר ומקל, שמאמץ את הרגולציה האירופית, ויאפשר ליבואנים הקלה משמעותית בתהליך היבוא, תוך שמירה על רמת הבטיחות ואיכות הסביבה של הכלים החקלאיים המיובאים בהתאם לתקנים האירופאים. בשנת 2017 המשרד יגבש נוהל שיאמץ את הרגולציה האמריקאית וכך יבטיח תאימות בין-לאומית מלאה לרגולציה המקובלת בעולם. בהמשך המשרד יבחן את האפשרות להעברת הסמכות על יבוא טרקטורים ומכונות ניידות למשרד התחבורה. כך יאוחד תהליך הרישוי תחת משרד אחד שמתמחה בתחום, מה שיפחית את עלויות הרגולציה וימנע כפילויות וסתירות.

 

זאת ועוד, משרד החקלאות יסיר את הפיקוח על ציוד חקלאי שאינו כלי רכב. כדוגמת: מכסחות דשא, וכן על חלקי חילוף לטרקטורים, היות וציוד זה נמצא בתחום אחריותו והתמחותו של משרד הכלכלה.

 

סך הכל התכנית תפחית את העלויות הבירוקרטיות הישירות מ- 2,824,918 ₪ ל- 59,186 ₪ בלבד. זמני המתנה יופחתו מ- 24,368 ל- 3,274 ימים בשנה בראייה משקית. לפיכך התכנית תפחית 95% מהעלויות הבירוקרטיות הישירות ו- 86% מזמני ההמתנה.

 

 

תכנון ובנייה של מבנים חקלאיים

כיום, משרד החקלאות משמש כממליץ למוסדות התכנון בהליך מתן היתרי בנייה להקמת מבנים חקלאיים. הסמכות הפורמלית למתן היתרי הבנייה מוקנית למוסדות התכנון, אך קבלת ההמלצה של משרד החקלאות מהווה חובה בתהליך האישור, ויש לה משקל מכריע במסגרת דיוני הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ולבנייה. שווי הבנייה החקלאית עומד על כ- 160 מיליון ₪ בשנה. המבנים החקלאיים הכרחיים לגידול חקלאי והם מאפשרים את כל יתר הפעילות החקלאית בענף החקלאות. במסגרת  התכנית תבוטל חובת קבלת אישורים ממדריכים מקצועיים של משרד החקלאות ומרשויות ניקוז. גורמים אלו יהוו גופים מייעצים למשרד, אך החקלאי לא יחויב לפנות אליהם ולקבל את אישורם. התכנית תצמצם את מספר הגורמים המעורבים בתהליך וכך תמנע עיכובים, תקלות בממשקים בין ארגוניים והקדשת משאבים לפעולות בירוקרטיות.

 

במקביל, המשרד יבטל את החובה של מבקש היתר הבנייה להמציא אישורים מהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וממועצות הייצור האחראיות למכסות ולהיתרים (ענפי הלול, הדבש והחלב) על מכסות ייצור ורישיון שיווק דבש. במקום זאת, הרגולטור יקבל את הנתונים אודות המכסות ישירות מהגורם המרכז את המידע בתוך המשרד, ויבצע בקרה מדגמית לגבי הנתונים כפי שהוצהרו על-ידי המבקש.

 

בסך הכל, התכנית תפחית 54.2% מהעלויות הבירוקרטיות הישירות ובכך תביא לחיסכון של כ- 5.6 מיליון ₪ בשנה למשק, ותקצר את זמני ההמתנה ב 57,400 ימים שהם צמצום של כ- 69.2% מזמני ההמתנה.

 

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn