נושא ביטול חיובי ארנונה רטרואקטיבית על מדידות עלה במועצת העיר על ידי האופוזיציה. ראש העיר אביחי שטרן הצהיר כי לא יהיו חיובים רטרואקטיבית אלא מיום המדידה. לאחרונה תושבים טענו כי בבואם לעירייה לקבל החזר כספי על חיובים, נאמר להם כי העירייה לא מזכה. תובענה ייצוגית הוגשה על ידי תושבי העיר על כך כי העירייה מאשרת שנעשתה טעות בחיובים רטרואקטיבית, ויש להחזיר כסף לתושבים עם פיצוי לתובע בגין התועלת שגרמה פעולתו לציבור.

כתבה מאת דנה אלימלך

צילום: מידע 8

בתובענה נטען כי התובע אדוארד קודריה, הוא בעלים של דירה בקריית שמונה. במשך שנים חויבה דירתו, על פי הזיהוי לצרכי ארנונה, במערכת מחשב של העירייה. בסמוך ליום 27/10/19 קיבל התובע קודריה הודעה עם התאריך 2/10/19 , לפיה, עקב סקר מדידות שערכה העירייה נמצא ששטח הנכס שברשותו גדל ב 7.42 מ”ר. עוד צוין בהודעה, כי תחילת תשלום הארנונה בגין המדידה החדשה תחל בתאריך 1/1/19. התובע שילם את ההפרש לתשלום הארנונה.

הגשת תובענה ייצוגית כפי שנטען היא על ביטול חיובי ארנונה רטרואקטיבית שנגבו מהתושבים בקריית שמונה. התובעים טוענים כי בעירייה הכירו בטעות חיובי המדידות בכך שהודיעו על חדילה ( הפסקה מוחלטת) בגבייה רטרואקטיבית, וכי בעירייה נדרשים להחזיר את הכסף לתושבים שחויבו רטרואקטיבית בשנת 2019. התובענה גם עוסקת בבקשה לתשלום תגמול ושכר טרחת עורך דין בגין התועלת שגרמה פעולת התובע לציבור, שחסכה לתושבים תשלומי ארנונה בסך מיליוני שקלים לטענתו.

אדוארד וויקטוריה קודריה, תובעים את עיריית קריית שמונה באמצעות חברת עוה”ד “איזנברג גולדמן”. בתובענה נטען כי התובע קודריה שילם בגין דירתו לעיריית קריית שמונה תשלום ארנונה רטרואקטיבית מתאריך 1/1/19. בעקבות פניותיו של התובע קודריה, בתאריך 27/10/19 נעשה תיקון למדידות, ובעיריית קריית שמונה שינו את ההחלטה והודיעו על “חדילה”.

הסיפור החל כאשר ביום 6/11/19, פנה התובע לעירייה כאשר הוא טוען לאי חוקיות בדרישת תשלום באופן רטרואקטיבי, לאי חוקיות בשינוי שיטת המדידה, וכי חיוב רטרואקטיבי, אינו חוקי. בתאריך 22/12/19 העירייה השיבה למכתב התובע וטענה כי, לא נפל פגם כל שהוא בשומה, שהיא אמת, ולכן אין מקום להורות על החזר ההפרש שחויב.

בתאריך 12/1/20 פנה התובע לעירייה לקבל הבהרות על ההחלטה לא להשיב את ההפרש בחיוב. העירייה בתגובה למכתב הודיעה על “חדילה מהשתת החיוב הרטרואקטיבי בארנונה. עוד ציינו בתגובת העירייה כי בישיבת מועצת העיר מיום 24/12/19 , החליט ראש העיר ליישם את ממצאי המדידה מיום עריכת השומה המתוקנת בלבד, ולא מתחילת שנת המס כפי שנוהגת העירייה.

בעקבות הודעת העירייה על חדילה טענו התובעים כי עירייה שינתה את עמדתה ב 180 מעלות, ובניגוד לעמדתה הראשונית כי שהשומה תקינה, והודיעה על חדילה מחיובי ארנונה רטרואקטיביים.

התובעים אומרים כי כאשר העירייה הודיעה על “חדילה”, והכירה בכך שנעשו טעויות בחיובי הארנונה, הם נדרשים להחזרי תשלומי הארנונה שנגבו רטרואקטיבית. וכי ההתנהלות של העירייה כאשר הודיעה על “חדילה”, היא בכדי להימנע מהחזר חיובי הארנונה רטרואקטיבית לתושבים שנגבה מהם תשלום.

משכך החליטה העירייה, פנה התובע קודריה לעירייה בבקשה לתשלום שכר טרחת עורך דין בגין התועלת שגרמה פעולתו לציבור, שחסכו לטענתו לתושבים תשלומי ארנונה בסך מיליוני שקלים. עוד נטען בתובענה כי הרשות מצפה התושבים להתריע על מחדלים של הרשות בדבר גבייה של ארנונה רטרואקטיבית לא חוקית שנעשתה לטובת הציבור, אך לא כך הדבר וכי האחריות חלה על הרשות.

עיקר טענות התובע בתובענה הן כאשר העירייה הודיעה  על “חדילה”,היא מודה בטעותה לחיובי ארנונה רטרואקטיבית, ולכן לא משנה באיזה שלב הייתה מוגשת התובענה הייצוגית, עדיין העירייה נעשתה טעות, ולכן יש לתת פיצוי של תגמול שכולל שכר טרחת עורכי דין. עוד טענו כי תכליתה של התובענה הייצוגית היא גם בלהגביר את הכדאיות בהגשת תובענות ייצוגיות ראויות.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn