חמש רשויות, שביניהן המועצה האיזורית מבואות החרמון, עתרו לבג”ץ נגד שינוי המדד הכלכלי-חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אותו שינוי, שהעלה אותן בדירוג, יעלה להן במיליוני שקלים בשנה במענקי האיזון.

 

חמש רשויות מקומיות (מועצה איזורית מבואות החרמון, מועצה מקומית גן יבנה, עיריית אריאל, מועצה איזורית שער הנגב ומועצה מקומית גדרה) הגישו עתירה לבג”ץ נגד משרד הפנים, משרד האוצר, משרד החינוך ומשרד התרבות, עקב שינויי ההגדרות למדד הכלכלי-חברתי, על פיו מתוקצבות הרשויות במענקי האיזון ובתקציבים השונים.  בחודש נובמבר האחרון הפיץ משרד הפנים הודעה ל-255 גזברי רשויות מקומיות, בה בישר כי ערך שינויים בהגדרות על פיהן מחולקות הרשויות לאשכולות, המעידות על דירוגן הכלכלי חברתי. במסגרת שינויים אלו, עשרות רשויות הוקפצו אשכול אחד או יותר כלפי מעלה.

 

אופן חישוב האשכול החברתי- כלכלי

 

את המדד החברתי כלכלי של אוכלוסיות הרשויות המקומיות (כולל עיריות, מועצות איזוריות ומועצות מקומיות) מעניקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי חלוקה של הרשויות לעשר קבוצות הומוגניות (אשכולות). על פי ערכי המדד החברתי-כלכלי, אשכול 1 מציין את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה הנמוכה ביותר (לדוגמא: רהט, ביתר עילית ונווה מדבר), ואשכול 10 מציין את הגבוהה ביותר (לדוגמא: כפר שמריהו וסביון).

 

הרמה החברתית- כלכלית של האוכלוסייה נמדדת באמצעות שילוב של תכונותיה הבסיסיות של האוכלוסיה בתחומים: הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות.

 

המדד החברתי כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסם אחת לשנתיים. על פי מדד זה, מקצה משרד הפנים מענקים המיועדים לרשויות המקומיות, כאשר המענק העיקרי הוא מענק איזון, ושאר המענקים מועברים בהתאם לחוק והחלטות הממשלה. מענק האיזון הינו סכום שמטרתו להשלים פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה, ולאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים, שאת חלקם הן מחויבות לספק על פי חוק.

 

השינוי במדד והמצב הגלילי

 

חמש הרשויות המקומיות עתרו לבג”ץ עקב החלטת משרד הפנים לשנות את הגדרות המדד – דבר אשר גרר קיצוצים חדים במענקי האיזון ובתקציבים המשולמים להן. עד כה, המדד שקבע את חלוקת המענקים היה מבוסס על נתונים משנת 2008. הירידה במענקים נובעת מהמדד הכלכלי-חברתי החדש שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמשתמשת כעת בנתוני שנת 2013.

 

בגליל העליון רוב הרשויות נותרו ללא שינוי. המועצה האיזורית גליל עליון נותרה באשכול 6, יסוד המעלה 8, קרית שמונה 5, ראש פינה 7 ומטולה עלתה מאשכול 7 לאשכול 8. בצפת נרשמה ירידה משמעותית מאשכול 4 לאשכול 2. על פי המדד החדש, המועצה האיזורית מבואות החרמון עלתה מאשכול 6 לאשכול 7. על פי העתירה לבג”ץ, המועצה האזורית מבואות החרמון טוענת כי היא תפסיד 5.5 מיליון שקל, שהם 20% מהתקציב שקיבלה בשנת 2016 (שעמד על 14.2 מיליון שקל).

 

הסיבה לשינוי במדד בין 2008 ל-2013

 

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסרים כי הסיבות לשינוי בדירוג הרשויות המקומיות ובסיווגן לאשכולות מ-2008 ל-2013 נובעות ממספר גורמים:

  • שינוי בסיס הנתונים שעליו מחושב המדד, הן מבחינת מקור הנתונים והן מבחינת הרכב המשתנים והגדרתם.
  • שינוי בהגדרת האוכלוסייה המשתתפת בחישוב המדד – הוספת רוב דיירי המוסדות.
  • שינויים במפה המוניציפלית (פיצול רשויות מקומיות, הוספת יישובים למועצות אזוריות, השתתפות יישובים שעבורם היו חסרים נתוני מפקד האוכלוסין 2008).
  • עדכון מצב חברתי-כלכלי של כלל הרשויות המקומיות לשנת 2013.

 

משמעות השינוי עבור הרשויות המקומיות שהוקפצו בדירוג

 

משמעות כל עלייה במדד היא אובדן של מיליוני שקלים במענקי האיזון ובתקציבים הממשלתיים השונים, כגון: תקציבי משרד התרבות והספורט למימון אירועי תרבות והקמת מתקני ספורט, הניתנים לרשויות המשתייכות לאשכול חברתי-כלכלי נמוך.

 

כמו כן, מאחר ומדובר על פגיעה משמעותית מתקציבן הכולל, הרשויות יאלצו לבטל פרויקטים ולפטר עובדים עקב חוסר יכולתן לספוג את הקיצוץ הכבד.

 

הרשויות טוענות כי ההודעה על ההפחתה בתקציב ניתנה בחודש נובמבר האחרון, רק ארבע ימים לאחר פרסום המדד החדש. מדובר בהפחתה מיידית, אשר לא נתנה לרשויות מספיק זמן להיערך למצב, זאת מאחר ומדובר בסוף שנה וכבר היה מאוחר מידי להעלות את מחיר הארנונה או לקצץ בתקציבי אגפי הרשות. משרד הפנים הודיע לגזברי המועצה על הפחתה מיידית של 7.5% מגובה המענק על כל עלייה באשכול בנוסף להפחתה האחידה של 4.5% מהתקציב, עקב קיצוצים רוחביים שביצעה הממשלה במהלך אישור התקציב.

 

הרשויות, שעתרו לבג”ץ באמצעות עורכי הדין אמיר בירנבוים וענת נבל, דורשות לבטל את החלטת משרד הפנים ולא להתבסס על המדד החדש. לכל הפחות הן דורשות לדחות את ההחלטה או להחילה באופן מדורג.

 

בני בן מובחר, ראש המועצה האיזורית מבואות חרמון, מסר בתגובה:

 

“מתחילת שנת 2017 השתנה הסיווג הסוציו-אקונומי של המועצה מ-6 ל-7. העתירה הוגשה לאור הודעת משרד הפנים על הקטנה משמעותית במענק האיזון, מבלי שיהיו למועצה הכנסות חלופיות, ונוכח האפשרות שהמועצה תיפגע גם בתחומים תקציביים אחרים.

המועצה הצטרפה למספר רשויות מקומיות אחרות שנפגעו מהמהלך ודורשת מהמדינה למנוע ממנה פגיעה תקציבית חמורה, שעלולה לגרום לגרעונות תקציביים כבדים במהלך השנים הקרובות.

יודגש כי עד עתה המועצה התנהלה באיזון תקציבי, זכתה מדי שנה בפרס הניהול הכספי התקין מטעם משרד הפנים, וכל רצונה ומטרתה הם להמשיך להעניק לתושביה שירותים ברמה גבוהה, תוך עמידה בכל התחייבויותיה הכספיות”.

 

ממשרד הפנים נמסר כי בהתאם להנחיית שר הפנים, הוקם צוות שעובד בימים אלה על בניית מדד חוסן לרשויות, על מנת לטייב את הנתונים על פיהם יוקצו תקציבים ומענקים לרשויות המקומיות.

 

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn