ביקורת ציבורית נשמעת בשבועות האחרונים כלפי עיריית קריית שמונה בעקבות חיובי ארנונה שנשלחו לתושבים בצל משבר הקורונה. אך הכעס הוא בעיקר על חיובי ארנונה לאחר מדידות שהראו כי שטח הבתים גדל. התושבים אומרים כי הם גרים בבניין ואין אפשרות שהשטח גדל והעירייה נוהגת בהם בשיטת “מצליח”. בעירייה אומרים כי ישנה תוספת ממוצעת של 4-7 אחוז שנובעת מחישוב של שטח עבור טאבו שהוא שטח נטו של הרצפה כאשר החישוב שנעשה הוא ברוטו שכולל גם את הקירות.  

צילום: מידע 8

נושא המדידות שוב עולה לכותרות. תושבים רבים מוטרדים מחיובי הארנונה שמראים כי שטח ביתם גדל ובהתאמה גם חיוב הארנונה כאשר נדרשים לשלם את חיוב הארנונה בטווח זמן של שלושה חודשים וכל זאת בצל משבר הקורונה. ואם המדידה אינה נכונה התושבים נדרשים להוכיח כי שטח ביתם אינו גדל ולערער על ההחלטה. בעקבות כך עולות שאלות על שיטת המדידה והאם היא זהה למדידה שנעשתה בשלטון הקודם, שכן תוצאות המדידה מראות נתונים שונים לגמרי. לטענת העירייה את המדידות מבצעת חברת “אינטרטאון”, חברה בעלת רישיון מוסמך שנבחרה באמצעות מכרז פומבי.

לאחרונה עשרות ואף מאות מתושבי העיר קיבלו חיובי ארנונה לאחר שנעשתה מדידה חדשה של שטח ביתם. תושבים שמתגוררים בבניין מגורים אומרים כי המדידות מראות ששטח ביתם גדל ואף בשטח חדר נוסף, כאשר שטח הבית לא השתנה מאז המדידה הקודמת ולא בכלל. חיובים נשלחו גם לבעלי עסקים בעיר שטוענים כי קיבלו חיובי ארנונה שמראים כי שטח העסק הוכפל ואף יותר מזה. התושבים כועסים על עיתוי למשלוח החיובים בתקופת הקורונה, ואומרים כי בזמן שנדרש לתת הטבות בתשלום הארנונה כדי לאפשר לתושבים לחזור לשגרה, העירייה מחזירה את עצמה לשגרה, מבלי להתחשב בתושבים, ושואלים מה יהיה על הקשישים שאין ביכולתם לערער על ההחלטה. התושבים מעבירים ביקורת על התנהלות העירייה שבחרה לטענתם בשיטת “מצליח” כאשר תושב שלא מודע לחיוב, או תושב שאין ביכולתו לערער על ההחלטה, ייאלץ לשלם את התוספת בחיוב הארנונה כפי שדורשים בעירייה.

בעירייה טוענים כי שיטת המדידה נשארה כפי שהייתה מאז שנת 1985 ונעשית על פי צו המיסים, כאשר  המדידה מתבססת על פי שטח ברוטו ולא נטו של הנכס והמשמעות היא שהמדידה היא לא רק על פי שטח הרצפה וכוללת גם את קירות הבית. לטענת תושבים כי הם גרים בבניין בלי יכולת להרחיב את שטח הבית ואיך יכול להיות ששטח הבית גדל, לעירייה יש הסבר, ואומרים כי ישנה תוספת ממוצעת של 4-7 אחוז שנובעים לטענתם מחישוב של שטח עבור טאבו שהוא שטח נטו של הרצפה, כאשר על פי החוק מדידת ארנונה נמדדת כשטח ברוטו שכולל גם את הקירות.  בנוסף קיימת תוספת מדידה בגין מחסנים בקומת עמודים, תוספת על מרפסות ובנייה בקומת עמודים או תוספת על בניית שטחים מקורים. בעירייה אומרים כי ההפרשים בשטחים נובעים מטעויות ו/או פערים בשטחים ו/או בסיווגי הנכסים הרשומים בעירייה ביחס למצבם האמיתי, עקב חריגות בניה וטעויות מדידה.

מתוך כך השאלה שנשאלת היא האם חישוב שטח הקירות בנוסף לשטח הרצפה על ידי הרשות הם שהביאו לכך ששטחי הבתים גדלו מבלי שנעשה בהם כל שינוי. נראה כי זאת הפעם הראשונה שבעירייה מסבירים שהם מחייבים גם על קירות הבתים על פי המדידות ומאשרים את הגבייה על שטחים מקורים כמו סנטפ.

כאמור תושבים רבים קיבלו חיובי ארנונה שמראים כי שטח ביתם גדל. אחד מהתושבים אומר כי לא ידע שנעשו מדידות והבין זאת באמצעות החיוב שנשלח אליו לפני מספר שבועות בחודש אפריל בעיצומו של משבר הקורונה כאשר הפער במדידה הוא בעשרות מ”ר. זה לא הגיוני הוא אומר, ומסביר שמתגורר בבניין מגורים משותף בלי יכולת לעשות שינוי בשטח הבית. לא יודע איזה מדידות נעשו, ומי עשה את המדידות אומר התושב. ומוסיף כי אני אתמודד עם החיוב ואגיש ערעור אך מתייחס לאוכלוסיית הקשישים שלדעתו יספגו את מירב הטעויות ויאלצו לשלם מבלי יכולת לערער בשל מצבם.  השיטה שבה גובים את הכסף מהתושבים על המדידות מבלי שיש לכל התושבים את היכולת לשים לב לחיוב או לערער על ההחלטה מטרידה.

מעיריית קריית שמונה נמסר בתגובה: “בימים אלה נשלחו מכתבים לתושבי העיר שבנכסיהם בוצעו מדידות כמתחייב בחוק. חשוב לומר כי לא הרשות מחליטה על ביצוע המדידות, אלא מדובר בהוראות הדין והנחיות משרד הפנים כמתחייב בחוק. בהתאם להחלטת מועצת העיר, חיובי תוספות הארנונה, במידה ויש, יחולו מיום שליחת המכתב (1.4.2020) ולא רטרואקטיבית כפי שמאפשר החוק וזאת כדי להקל על התושבים. על פי הוראות הדין והנחיות משרד הפנים, נדרשות כלל הרשויות בישראל לבצע מדידות בנכסיהן אחת לשש שנים ולהתאים את חיובי הארנונה למצב הקיים, באופן שתתקבל תמונה עדכנית ואמיתית של הנכסים הקיימים ברחבי העיר. במסגרת המדידות, מבוצע אימות של נתוני הארנונה מתוך מטרה לקבוע שומה שוויונית, אמיתית, חוקית, צודקת, הוגנת ואחידה על פי השטח והסיווג האמיתי של הנכס ובהתאם לצו הארנונה של עיריית קריית שמונה. מטרת סקר המדידות היא ליצור שוויון בין כל בעלי הנכסים בעיר ולהביא לתשלום מס אמת ולמפות את כל המבנים וגודלם הנוכחי על גבי בסיס נתונים שיאפשר בבוא העת הוספת נתונים שונים במערכת המחשב של העירייה לתועלת התושבים ורווחתם. המדידות בוצעו ומבוצעות על ידי חברת אינטרטאון. החברה בעלת רישיון מוסמך וניסיון רב בתחום ונבחרה כמובן באמצעות מכרז פומבי. מדידות הארנונה תורמות ליצירת שומות אמתיות וחוקיות, אשר יש בהן כדי לשקף את המציאות כפי שקיימת במועד הרלוונטי, תוך יצירת אחידות ושוויוניות בשיטת המדידה ובחיוב. יודגש כי ישנם נכסים שלגביהם על פי נתוני המדידה החדשים, שטח המדידה החייב בארנונה קטן לעומת החיוב הקודם והתושבים יקבלו זיכוי בחשבון הארנונה הקרוב. במידה ותושבים מבקשים להשיג השגה ולערער על תוצאות המדידות הם מוזמנים להגיע למשרדי אגף הגביה ולפגוש את נציגי החברה המודדת מדי יום. חשוב להדגיש כי התושבים ישלמו רק על מה שיש להם ואפילו לא על מטר אחד יותר.”

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn