מנהלת הרווחה בעיריית קריית שמונה ד”ר שלומית פחימה
צילום: פרטי

ד”ר שלומית פחימה מנהלת הרווחה בעיריית קריית שמונה תישאר בתפקידה לאחר שבית המשפט קבע שפיטוריה פוליטיים תוך שהוא מעביר ביקורת קשה על התנהלות ראש העירייה אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון שהחזיקו בעמדה מוקדמת שלילית לגבי תפקודה ונהגו בה בעוינות תוך ניסיון לקבל מידע על תיקי הרווחה, השפעה על עובדים, הפעלת לחץ ואיומים והופעל טרור עליה. בנוסף לכך שהשתתפותו של מנכ”ל העירייה יורם ביטון בוועדה לפיטוריה נעשתה שלא כדין. 

בית הדין לעבודה בנצרת קבע בשבוע שעבר כי פיטוריה של מנהלת אגף הרווחה בעיריית קריית שמונה ד”ר שלומית פחימה פוליטיים והיא תישאר בתפקידה.

בפסק דין, השופטת לובנא תלחמי סוידאן מעבירה ביקורת קשה על התנהלותם של ראש העירייה אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון תוך סגירת חשבונות פוליטיים מהעבר עוד לפני כניסתם של ראש העירייה והמנכ”ל לתפקידם, כאשר עם היבחרם פעלו מיד להביא לפיטוריה. ד”ר שלומית פחימה מיוצגת על ידי עורכי הדין יראת בנדלק ורונן יאיר. עיריית קריית שמונה מיוצגים על ידי עו”ד א. רשף.

השופטת לובנא תלחמי סוידאן קבעה כי, ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן ומנכ”ל העירייה יורם ביטון החזיקו בעמדה שלפיה ד”ר פחימה מונתה מלכתחילה כמנהלת אגף הרווחה משיקולים פוליטיים בשל קרבתה לראש העירייה הקודם, הרב ניסים מלכה והניחו שלא בצדק, כי העניקה לשלטון הקודם יחס  מיטיב. על רקע פוליטי זה, קבעה השופטת, ראש העירייה והמנכ”ל החזיקו בעמדה מוקדמת שלילית לגבי תפקודה ונהגו בד”ר שלומית פחימה בעוינות. עוד טוענת השופטת כי, ראש העירייה שטרן והמנכ”ל ביטון ביקשו ממנהלת אגף הרווחה להראות להם “נאמנות” בכך שדרשו בתוקף פרטים מתוך תיקי רווחה ספציפיים, זעמו על כך שד”ר פחימה דרשה טופס ויתור סודיות כמתחייב והתערבו בעבודתה המקצועית של מנהלת אגף הרווחה ובעבודת האגף בקשר לתיקי רווחה.  כאשר ד”ר פחימה התנגדה לדרישותיהם של ראש העירייה והמנכ”ל, הדבר לא היה לרוחם והם סברו כי התערבותם בעבודת האגף היא הפרקטיקה המקובלת וכך תפיסתם את ד”ר שלומית פחימה כנטע זר פוליטי החריפה, בהתאם לכך, יחסם כלפי ד”ר פחימה הקצין, ותפיסתם את תפקודה המקצועי השחירה עוד יותר, ללא קשר ישיר למצב הדברים במציאות, וללא כל רצון להתעמק בו. 

בעקבות הרצון לפטרה פנתה ד”ר פחימה אל הממונים עליה במשרד הרווחה וטענה כי לשכת ראש העירייה נכנסו לאגף הרווחה בכוח הזרוע, ניתנו הנחיות לעובדים, הופעל לחץ על עובדים לעשות בניגוד להנחייתה כאשר עוזר בכיר וממונה פנו לעובדים לקבל מידע והופעל טרור עליה שכלל לחץ ואיומים.

השופטת ממשיכה בדברי הביקורת הקשים על ראש העירייה והמנכ”ל וקובעת כאמור שהחליטו לסיים את העסקתה על רקע פוליטי. אך כאשר ד”ר פחימה סירבה “להצעתם” של ראש העירייה והמנכ”ל להתפטר היא זומנה לשימוע בכוונה לפטרה, ללא נימוקים ממשיים, כשהעילות נגדה גובשו על ידי ראש העירייה והמנכ”ל חודשים לפני זימונה. לבסוף, קבעה השופטת, ד”ר פחימה פוטרה  בהחלטה מגמתית רצופת פגמים שאף היא מחזקת את המסקנה בדבר ההחלטה שפיטוריה פוליטיים ונגועים בשיקולים זרים כאשר וועדת הפיטורים הייתה נגועה במשוא פנים המחייב את ביטול החלטת הפיטורים.

עיקר הביקורת של השופטת לובנא תלחמי סוידאן מופנית כלפי התנהלות מנכ”ל העירייה יורם ביטון. השופטת בנימוקיה העלתה את השאלה האם החזיק בדעה קדומה לגבי שאלת פיטורי מנהלת אגף הרווחה ד”ר שלומית פחימה. השופטת קבעה שהוועדה, כאשר המנכ”ל נמנה על משתתפיה, הבינה היטב את טענות מנהלת אגף הרווחה לגבי נעילת דעתו של מנכ”ל העירייה אך בחרה שלא להתעמק בהן, סירבה לראות את הבעייתיות שבהשתתפותו של ביטון בוועדה, ולמעשה לא קבעה ממצאים ברורים בשאלת נעילת דעתו, תוך שוועדת הפיטורים הייתה נגועה במשוא פנים, “מדובר בפגם אשר מצטרף לפגמים המשמעותיים הנוספים הקיימים ומחייב את ביטול החלטת הפיטורים”.

והוסיפה לנימוקיה כי, מנכ”ל העירייה לקח חלק בוועדת פיטורים כאשר היה עליו לעשות זאת בלב פתוח ונפש חפצה בעוד שעמדתו לגבי אותה שאלה הייתה נעולה באופן שפגע בהגינות ההליך. מצב זה הוחמר קבעה השופטת לובנא תלחמי סוידאן , עקב הפגם בחילופי הגזברים עם הצטרפותה של גזברית חדשה הגב’, רו”ח ליאת מזרחי שרק מונתה אז ולא נחשפה לכל החומר הרלבנטי.

לטענת עיריית קריית שמונה מנהלת אגף הרווחה ד”ר שלומית פחימה הייתה בתקופת ניסיון בת שנתיים בתפקידה, כאשר מעבר של עובד זמני המועסק במשרה תקנית לקביעות מותנה, בין היתר, בכך שהעובד עבר בהצלחה את תקופת הניסיון ותנאי מוקדם הוא שקיימת חוות דעת חיובית על שירותו. בעירייה טענו, כי בעניינה של ד”ר פחימה לא התקיימו התנאים למתן קביעות, ובהתאם לא ניתנה לה קביעות וביטלו מכל וכל את הטענות לפיטורים על רקע פוליטי. 

אך השופטת סברה אחרת וקבעה כי ראש העירייה והמנכ”ל החזיקו בעמדה לפיה ד”ר פחימה מונתה כמנהלת אגף הרווחה משיקולים פוליטיים בשל קרבתה לראש העירייה הקודם. פחימה טענה, כי בטרם תחילת כהונתם של שטרן וביטון, עוד בהיותם באופוזיציה, כאשר שטרן כחבר אופוזיציה וביטון כעורך דין של האופוזיציה הם הביעו חוסר שביעות רצון ממינויה לתפקיד מנהלת אגף הרווחה, התנגדו למינוי נחרצות, דבר שבא לידי ביטוי בפרסומים ב”פייסבוק”, בישיבות מועצה ובהליכים משפטיים שהתקיימו באותה תקופה, תוך שד”ר פחימה מפנה להליך אחר שהתקיים כנגד מינויה של עובדת אחרת, הגב’ אופירה ציטרון מלכה. ד”ר פחימה טענה כי במסגרת ההליך המשפטי של הגב’ ציטרון מלכה בית הדין לעבודה מתח ביקורת חריפה על ראש העירייה אביחי שטרן והמנכ”ל יורם ביטון וקבע כי הם פעלו בחוסר תום לב משווע, תוך ניצול ציני של בית הדין, רק לצורך גרימת מבוכה פוליטית וחיזוק מעמדם הפוליטי. עוד הוסיפה ד”ר פחימה כי, מכניסתם לתפקיד פעלו ראש העיר והמנכ”ל לפטר עובדים בכירים, בדיוק באותה הדרך, כאשר תחילה ביקשו מהעובד לסיים את תפקידו בהסכמה, ואם סירב מיד החלו  “לבנות תיק” נגדו. כך, בדרך הזו, טענה ד”ר פחימה, פוטרו, הגזבר בני קונפורטי, מנהלת אגף החינוך הגב’ סיגל כהן, מנכ”ל החברה הכלכלית מר דני קדוש “ועוד”. 

בעירייה לא סיפקו תשובות ברורות לטענותיה של ד”ר פחימה, כאשר לטענה בדבר דפוס של פיטורים פוליטיים, בעירייה הסתפקו בתגובה היא “לא נכונה” תוך ניסיון לגלגל את האשמה על ד”ר פחימה שהיא עושה שימוש לרעה בהליך המשפטי כדי להפיץ לשון הרע על ראש העירייה.

לסיכום, השופטת קובעת כי, ההאשמות חמורות של מנכ”ל העירייה יורם ביטון על מנהלת אגף הרווחה ד”ר שלומית פחימה במקרה הטוב מבוססים על שמועות. טענותיו בדבר  “תלונות קשות” “מעובדים רבים” על רודנות והתעמרות מצד ד”ר פחימה לא נתמכו בראיות משכנעות ונחזות כמוגזמות ומגמתיות. ומוסיפה כי, בוודאי שלא ניתן למצוא בדברי ביטון ראיה כלשהי ליחס פסול מצד ד”ר פחימה כלפי עובדים במחלקה. טענותיו לקשר לעזיבת עובדים לבין התנהלות מנהלת אגף הרווחה נמצאה אף היא חסרת בסיס ונראה היה כי נאלץ לחזור בו מהטענה בחקירתו הנגדית תוך שניסה באופן בלתי משכנע לצייר תמונה של המוני עובדים שפנו אליו.

הרקע לדברים החל עוד בשנת 2018 כאשר התקיימו בחירות לראשות העיר קריית שמונה שבהן נבחר לראשות העירייה אביחי שטרן יחד עם יורם ביטון כמנכ”ל העירייה. ד”ר שלומית פחימה מועסקת כמנהלת אגף הרווחה בעיריית קריית שמונה החל מחודש מרץ שנת 2017. שלושה חודשים לאחר כניסתם לתפקיד זומנה ד”ר פחימה לשיחה עם ראש העירייה והמנכ”ל במהלכה הודיעו על סיום העסקתה בעיריית קריית שמונה. שבעה חודשים לאחר מכן התכנסה ועדת הפיטורים מטעם עיריית קריית שמונה שהחליטה על פיטוריה. חודש נוסף לאחר מכן, במעמד צו מניעה שהגישה ד”ר פחימה הסכימו הצדדים כי, תמשיך בתפקידה כמנהלת אגף הרווחה ויצאו אז בהצהרות הדדיות כי בתקופה הזו יתנהלו באופן ענייני ומקצועי. 

מנהלת הרווחה טענה כי, פיטוריה נעשו שלא כדין, בחוסר תום לב, בניגוד לכללי הצדק הטבעי תוך ניגוד עניינים של מנכ”ל העירייה יורם ביטון שעסק בעניינה שלא כדין כאשר פיטוריה נעשו ממניעים פוליטיים פסולים כאשר “הגורמים הממונים” עליה דהיינו ראש העירייה ומנכ”ל העירייה, החזיקו בעמדה לפיה היא מזוהה עם ראש העיר הקודם הרב ניסים מלכה ומונתה כמנהלת האגף משיקולים פוליטיים וכאשר נבחרו לתפקיד פעלו כדי לסגור עמה חשבונות, ועשו כדי לפטרה.

ד”ר פחימה טענה כי הרכב ועדת הפיטורים שהחליט על פיטוריה הוא “סטטוטורי” “ולא פרסונאלי” כיוון שהוא כולל את מנכ”ל העירייה והגזבר. 

ד”ר פחימה טענה כי החלטת ועדת הפיטורים בהרכב שונה מזה שישב בשימוע פסולה בכך שהגזבר היוצא, בני קונפורטי, הוחלף בגזברית, ליאת מזרחי שנכון לזמן זה סיימה את תפקידה אף היא בעיריית קריית שמונה. פחימה טענה לפגמים בהרכב הוועדה לגבי מנכ”ל העירייה יורם ביטון אשר מצוי בניגוד ענייינים והן באשר לחילופי הגזברים. כאמור השופטת קיבלה את כל טענותיה של ד”ר פחימה בדבר פיטורים פוליטיים ופסילת החלטת הוועדה שדנה בפיטוריה בעקבות השתתפותו של מנכ”ל העירייה בוועדה כשהוא חוטא לתפקידו ומחליט בעניינה שלא בתום לב.

תגובת עו”ד יראת בנדלק ורונן יאיר:  “לאחר מסע תלאות קשה, במסגרתו עיריית ק”ש ניסתה, ללא הצלחה, לפטר את ד”ר שלומית פחימה, ע”י “תפירת תיק” נגדה בתואנה של חוסר מקצועיות, בית הדין לעבודה קבע כי החלטת הפיטורין מבוטלת וכלל הטענות נגדה נדחו אחת אחת, יחד עם הקביעה שעדותה הייתה מהימנה, עניינית ועקבית. לא הופתענו כאשר ביה”ד קבע כי העירייה פיטרה אותה שלא כדין ובחוסר הגינות, כאשר נפלו בפיטוריה שורה של פגמים חמורים, שמפורטים בהרחבה בפסק הדין. ביה”ד קיבל את כלל הטענות של ד”ר שלומית פחימה בתביעתה תוך שהוא מותח ביקורת חמורה על התנהלות כלל המעורבים, אשר פעלו ממניעים פוליטיים, בחוסר תום לב ובמשוא פנים. עוד נקבע כי טענותיהם של אלו, מוגזמות ומגמתיות, ללא ביסוס שבדין, זאת בשל דעה קדומה ונעולה מראש. העדים מטעם העיריה סיפקו עדות מעורפלת עמומה ומתפתלת שלא רק שלא הועילה לטענותיהם, אלא הפוך, הוכיחו וחזקו את טענות ד”ר שלומית. ביה”ד הדגיש כי ד”ר שלומית פחימה פעלה במקצועיות, בממלכתיות ובכבוד. אנו שמחים על התוצאה המבורכת, במסגרתה ד”ר שלומית ממשיכה לנהל את אגף הרווחה אך יחד עם זאת מצרים על כך, ששוב אינטרסים אישיים- פוליטיים, דעות קדומות ומסע “חיסול חשבונות” הם אלו שמובילים לקבלת ההחלטות משמעותיות ברשות במקום ראיית טובת כלל הציבור. אנו תקווה כי לעתיד לבוא העירייה תעשה בדק בית קפדני ותמנע מלפעול נגד עובדיה בכוחניות ובדורסנות מטעמים פסולים, שבסופו של יום התנהלות זו מוטלת על חשבון הקופה הציבורית”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn