צילומים: מידע 8

מאת דנה אלימלך.

ישיבת מועצת עיר התחילה בקול תרועה והסתיימה בקול ענות חלושה, לאחר שבהנהלת העיר העלו את נושא בית הקשיש, ובעקבות דרישתה של מנהלת אגף הסיעוד בביטוח הלאומי הגברת אורנה זמיר לבדיקה נוספת, הנושא ירד מסדר היום. הדו”ח שנכתב נטען על ידי עו”ד עמי זנטי כי, הוא לא ענייני, רצוף השמצות, בדיות, ועיוות המציאות, שכולו הבל ורעות רוח, ונכתב לאחר פגישה עם גורמים פוליטיים בעיר; עוד על סדר היום, חברי האופוזיציה טוענים לשערורייה בעקבות ניסיון של חברי הנהלת העיר להעביר תב”ר (תקציב בלתי רגיל) של כמעט שני מיליון שקלים, שמיועד לפיתוח שכונת בימת תל חי, לטובת כלל מבני הציבור בעיר. הניסיון נכשל ונבלם על ידי חברי האופוזיציה, וחברי הנהלת העיר אמרו שכנראה נפלה טעות. שכונת יובלים ע”ש אברהם אלוני תיכתב ברשומות העירייה.

בתחילת ישיבת מועצת עיר, נושא בית הקשיש ירד מסדר היום, לאחר דרישתה של המנהלת הארצית של אגף הסיעוד בביטוח הלאומי הגברת אורנה זמיר. הדרישה הועלתה, לאחר קבלת מכתבו של עו”ד זנטי ,בו התייחס לדו”ח, והעלה טענות קשות, אשר לתוכן הדו”ח ונסיבות כתיבתו. בעקבות הדברים  אלו, גברת זמיר החליטה, לבצע בדיקה של הדברים, ולמנוע מצב בו תתקבלנה, החלטות עכשיו, המסתמכות על אותו דו”ח, כנגדו עומדות כאמור, טענות קשות של עמותת ‘בית הקשיש’.

בין השאר, טענה עמותת ‘בית הקשי’ באמצעות עו”ד זנטי כי, המכתב שנכתב על ידי נציגות הביטוח הלאומי, עומד בניגוד מוחלט לדוחות ביקורת של משרד הרווחה, וכי, המכתב של הביטוח הלאומי, נכתב לאחר שהכותבות שלו,  נפגשו עם גורמים פוליטיים בעיר, ללא ידיעת משרד הרווחה, לא של העירייה, ולא של המחוז, שהכינו בעצמם דו”ח בנושא בית הקשיש זמן קצר לפני כן, שהיה שונה בתכלית מדו”ח הביטוח הלאומי, ובעקבותיו, כונסה וועדת היגוי בכדי לקדם את העמותה.

התנהלות תמוהה זו של נציגות המשרד לביטוח לאומי, עוררו תהיות קשות, באשר לאמינות אותו מכתב שהוכן על ידי נציגות הביטוח הלאומי, כיוון שמטרת הכנת דו”ח ההיגוי אינו עסק בביקורת, אלא כדי לכנס את ועדת ההיגוי, לסייע, לתרום, ולתת מענים נוספים למטרת שיפור לקשישים, טען עו”ד הדין עמי זנטי שהצטרף לישיבת מועצת העיר. עו”ד זנטי ייצג בישיבה את עמותת ‘בית הקשיש’, מאחר ואלי זפרני יו”ר העמותה, היה מנוע מלהגיב עקב תפקידו כיו”ר העמותה ועלול להימצא בניגוד עניינים.

עיקרי הדברים ממכתבו של עו”ד עמי זנטי למנהלת אגף הסיעוד: מדובר בדו”ח רצוף השמצות, בדיות, ועיוות המציאות, שכולו הבל ורעות רוח, טען עו”ד זנטי. והוסיף כי, התיאור במכתבן של נציגות הביטוח הלאומי, עומד בניגוד מוחלט למציאות בבית הקשיש, ולנסיבות כינוס ישיבת וועדת ההיגוי, שיזם המפקח המחוזי של משרד הרווחה לאחר התרשמותו החיובית ממצב בית הקשיש ומהשיפור העקבי, בו מצוי המקום, אשר הצריכה לדעתו את כינוס וועדת ההיגוי, כדי לחזק מגמה זו, ולעזור למקום לקלוט ותיקים נוספים הזכאים לחוק סיעוד.

הדו”ח לטענת עו”ד זנטי, נעשה בניגוד מוחלט, לכל כללי המנהל התקין, מאחר ונכתב ללא העתק לעמותת בית הקשיש, כשהוא נכתב לאחר ישיבה שערכו כותבות הדו”ח עם גורמים פוליטיים בעיר, ללא השתתפות הגורמים המקצועיים מהרווחה בעירייה ובמחוז, וללא נציגים מהעמותה למען הקשיש, אשר יכולים להביא את עמדתם, שכאמור שונה ומנוגדת לכל הנאמר בדו”ח הביטוח הלאומי, ובדו”ח הרווחה, שהוכן ימים ספורים קודם לכן.

כאמור, הנושא ירד מסדר היום ללא דיון בנושא, לבקשת חברי האופוזיציה, בהם חבר מועצת העיר יורם מלול, שהתנגד לעסוק בנושא, מאחר ולא הובאו בפניהם כלל הטענות והמסמכים הרלוונטים לטענתו, ובעיקרם פנייתו ומכתביו של עו”ד עמי זנטי לראש העיר שטרן שהובאו לידיעת ראש העיר כבר לפני למעלה מחודש, אך בישיבה התברר שראש העיר בחר להציג לחברי המועצה רק את המכתב מהביטוח הלאומי, ללא מכתב התגובה של העמותה, שעו”ד זנטי העביר לו שבועות רבים לפני כן, מה שעורר כעס רב של חלק מחברי המועצה, שטענו כי מוסתר מהם מידע הכרחי, לשם מילוי תפקידם.

ישיבת מועצת העיר המשיכה בנושא שעלה לסדר היום בתחילת הישיבה ולא הובא לפני כן בפני חברי מועצת העיר כפי הנדרש, והוא תב”ר (תקציב בלתי רגיל ) על סך 1,959,646 שקלים ממשרד הבינוי והשיכון. מ”מ וסגן ראש העיר אופיר יחזקאלי הציג את התב”ר בפני חברי מועצת העיר וטען שהוא מיועד בחלקו הקטן לטובת שיפוץ בתי ספר בעיר, ובחלקו העיקרי לשיפוץ מבני ציבור בעיר.

הראשון להתנגד לתב”ר היה סגן ראש העיר מישל בן שימול שמשמש גם כיו”ר ועדת הכספים שדרש כי התב”ר יעבור תחילה לאישור בוועדת הכספים, ורק לאחר מכן יובא בפני חברי מועצת העיר לאישור.

חברי האופוזיציה הרב ניסים מלכה, אלי זפרני, ד”ר אביבה זריהן ויצמן, יורם מלול, וד”ר בוריס סידלקובסקי, טענו כי, בדרישה זו אשר הועלתה בפניהם לראשונה, הם שמו לב כי התב”ר אינו מיועד למבני ציבור אלא לפיתוח של שכונת בימת תל חי בלבד, וטענו למחטף לכאורה של חברי הנהלת העיר על תקציב שמיועד לתושבי בימת תל חי. 

ראש העיר אביחי שטרן וסגנו אופיר יחזקאלי, מצידם טענו כי, ככל הנראה נפלה טעות והם אינם שמו לב כי התקציב על סך שני מיליון שקלים כמעט מיועד לתושבי בימת תל חי. קשה לתהות איך לא שמו לב, כיוון שייעוד התקציב לבימת תל חי מצוין במסמך התב”ר שייעדו משרד הבינוי והשיכון.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn