מידע 8

  • מידע 8, ת.ד 682, קריית שמונה
  • 1-700-703388
  • ziv.meida8@gmail.com

כיצד ניתן למנוע את זיהום הרפתות?

 120 אלף פרות בישראל ב-600 רפתות מייצרות 3 מיליון מ”ק של שפכים מזוהמים בשנה * חוקרי מכון המחקר מיגל מציעים פיתוחים חדשים ופתרונות יעילים להתמודדות עם המזהמים הרבים * הפיתוחים החדשים יאפשרו לשמור על הסביבה וימנעו מהחקלאים תשלומים כבדים של קנסות

 

שפכים רבים בתעשיות הקשורות לחקלאות, וביניהם שפכי רפתות, לרוב אינם מטופלים כראוי ועלולים ליצור מפגע סביבתי חמור. בדיקה שכללה 12 רפתות בארץ מצאה שהן מייצרות 40-380 ליטר מים מזוהמים ליום לפרה, המכילים עומס אורגני גדול פי 20-50 משפכים ביתיים. כלומר, רפת ממוצעת של 300 פרות מייצרת 50-60 מ”ק ליממה של מים מזוהמים ביותר, אשר מתקני טיפול שפכים מתקשים לטפל בהם.

בישראל כיום כ – 120,000 פרות בכ – 600 רפתות מייצרות כ – 3 מיליון מ”ק לשנה שפכים מזוהמים. בעקבות הרגולציה בשנים האחרונות, נאלצים בעלי הרפתות לשלם קנסות כבדים על השפכים, שעלולים להגיע ל- 200 אלף ₪ בשנה ואף יותר.

בעלי הרפתות אינם לבד, משקים אגרו-תעשייתיים נוספים, כמו: יקבים, בתי בד, משחטות, ומעבדי מזון, מייצרים אף הם שפכים עם כמויות גדולות של מוצקים, חומר אורגני, נוטריאנטים ומלחים, וצריכים להתמודד עם אותה הבעיה. טיפול מקומי בשפכים האלה הינו הכרחי, מכוח תקנים חדשים, ולכן הביקוש לפתרון מקומי ויעיל הולך וגדל.

במעבדה של גאוהידרוכימיה במכון המחקר מיגל, בראשות פרופ’ איגי ליטאור, עוסקים בנושא זה מתוך תפיסה של כלכלה מעגלית. כיוון אחד בפיתוח הוא כריית זרחן משפכים ושימוש חוזר כדשן איכותי. זרחן הינו משאב בלתי מתחדש ומקורות יבשתיים צפויים להיגמר בעוד כ- 100-200 שנה על פי מודלים מובילים. שפכי רפת, מכילים כ-70-100 מג”ל זרחן מומס, ולכן הוא מקור מתאים לכרייה אחרי טיפול מקדים קצר.

כיוון אחר לסגור את המעגל הכלכלי הוא מחזור השפכים עצמם לחקלאות או לפחות הזרמה ללא מגבלות למכון טיהור שפכים תוך כדי יצירת מוצרים בעל ערך מוסף.

אחד הפתרונות הישימים, שפותחו במיגל והוכנסו לפעילות היא מערכת משולבת שמטפלת בשפכים אגרו-תעשייתיים (יקבים ורפתות) עד לרמה של הזרמה לביוב ומתקרב לרמה של השקייה בלתי מוגבלת. בשלב הראשון, המערכת מסלקת יותר מ-90% אחוז של המוצקים המרחפים באמצעות שימוש בננו-מורכבים. פיתוח זה מחבר חרסית ופולימר, אשר מייצר גבישים של חרסיות בעלי צפיפות גבוהה ו”זרועות” שתופסים את החומר המרחף וגורמים לו לשקוע ללא צורך בסינון. מדובר באחוז הסרה של מוצקים שמתקרב ל-100%.

הפתרונות היעילים והפיתוחים החדשים לטיפול בשפכים המזהמים שפותחו על ידי חוקרי מכון המחקר מיגל, מאפשרים למעשה שמירה על הסביבה, הן באמצעות פירוק החומרים המסוכנים והן באמצעות שימוש חוזר במרכיבים שונים המצויים בשפכים, וכן מונעים מהחקלאים תשלומים כבדים של קנסות.

פתרונות אלו יוצגו בפני בעלי הרפתות בכינוס מיוחד וסיור שיתקיים ברפת בכפר בלום ביום רביעי ה- 26/6/19 בשעה 09:00 בבוקר בהשתתפות חוקרי מיגל, בעלי מקצוע מתחום הטיפול במי שפכים, ומר הלל מלכה, מנהל האגף הבקר בצפון של משרד החקלאות.

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
סגירת תפריט
דברו איתנו