מידע 8

  • מידע 8, ת.ד 682, קריית שמונה
  • 1-700-703388
  • ziv.meida8@gmail.com

משרד מבקר המדינה:  ליקויים בבחינת העתקת מכון וולקני לצפון

 

לאחר שדחתה הוועדה שמינה ראש הממשלה להעתיק את משכנו של מכון המחקר החקלאי, מכון וולקני, לצפון- משרד מבקר המדינה מפרסם דו”ח ובו הוא מותח ביקורת על משרד החקלאות בכל הנוגע להתנהלותו בנושא. עם זאת, משרד מבקר המדינה מציין בדו”ח כי הביקורת לא נועדה להצביע על החלופה המועדפת למיקומו של המכון, אלא לבחון את התהליכים שנעשו במשרדי הממשלה לפני מינוי הוועדה, ולהציג את הפגמים שהיו בהם.

מכון וולקני עומד בלב הסערה התקשורתית בשנים האחרונות. בשנת 2017 מינה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וועדה לבחינת העתקת פעילות מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) מבית דגן לצפון הארץ. מכון וולקני הינו המוסד הגדול ביותר בארץ שעוסק במחקר חקלאי, ובחינת העתקתו נעשתה על מנת לתמוך בהשגת היעד האסטרטגי הלאומי של פיתוח צפון המדינה, תוך המשך פיתוח המחקר החקלאי במדינת ישראל, וללא ספק, העתקת המכון הייתה מחזקת את הצפון בכלל ואת הפריפריה בפרט.

אך לפני מינוי הוועדה, בדק משרד מבקר המדינה, בין השנים 2014-2016,את ההליכים שנעשו לבחינת האפשרות להעתקת המכון ולקידום ההחלטה בעניין זה. בדו”ח שפורסם לאחרונה התגלו ליקויים בהתנהלות משרד החקלאות ונקבע כי ההחלטה על העברת המכון לצפון הארץ לא נבחנה לעומק.

בדו”ח נמצא כי “כי בשלבים הראשונים של טיפול הממשלה בסוגיה זו נפלו פגמים. המשרד (החקלאות) החליט לפנות את מכון וולקני ממקומו ולהעתיקו לאזור הצפון קודם שבחן כיצד ישפיע המהלך על צורכי המכון ועל צורכי המחקר החקלאי. המשרד לא קיים היוועצות עם הנהלת המכון והחוקרים בו ועם אנשי אקדמיה במוסדות המקיימים קשרי גומלין עם המכון לפני שקיבל את ההחלטה האמורה. בינואר 2017 מינה ראש הממשלה ועדה שתבחן את עצם ההעתקה ושבסמכותה גם להמליץ על מתווה ההעתקה ועל המיקום החדש של המכון. רק במסגרת עבודתה של הוועדה, כשנתיים לאחר שהחלו גורמי ממשלה לעסוק בנושא, החלה למעשה עבודת מטה לאיסוף מידע בקשר לכלל הסוגיות הנוגעות להעתקת המכון לצפון”.

ב-7 בינואר השנה, החליטה הוועדה לבחינת העתקת פעילות המכון לצפון להמליץ פה אחד לראש הממשלה להשאיר את המכון במיקומו הנוכחי אשר בבית דגן. בהחלטתו, נימק הצוות כי ניתוקו הפיזי והרחקתו של מכון וולקני מהמערך התומך, משמעותו פגיעה בפעילות המחקר המתקיימת במכון. בדו”ח הודגש כי הביקורת לא נועדה להצביע על החלופה המועדפת למיקומו של מכון וולקני, אלא לבחון את התהליכים שנעשו במשרדי הממשלה לפני מינוי הוועדה לבחינת העתקת המכון לצפון הארץ ולהציג פגמים שהיו בהם.

כאמור, במסגרת הביקורת שערך מבקר המדינה, נבדקו הליכי הבחינה וההחלטה שהתקיימו במשרדי הממשלה בקשר להעברת מכון וולקני לצפון הארץ, תוך התמקדות בהיבטיו המינהליים של הנושא. משרד מבקר המדינה העיר כי ראוי שהממצאים והלקחים המובאים בדו”ח ישמשו על מנת לייעל הליכים של קבלת החלטות מינהליות, בעיקר אלה שיש להן השלכות רוחב. עם זאת, בביקורת נמצא כי החלטות שנתקבלו בנוגע לסוגיות המשליכות על עתיד המחקר החקלאי בישראל ועל מכון וולקני עצמו – קידום המהלך להעתקתו לצפון הארץ וקיצוץ משמעותי בתקציבו – נעשו בטרם נבחנו סוגיות אלה לעומק: “הנהלת משרד החקלאות לא הקפידה לקיים היוועצות עם הנהלת מכון וולקני כדי ללבן את המשמעויות של כל החלטה ואת ההשלכות הצפויות ממנה – התנהלות זו אינה מתיישבת עם חובתה של רשות שלטונית כנאמנת הציבור לקבל החלטות המתבססות על איסוף של כלל המידע הנוגע לעניין, ואשר משקפות התחשבות בכלל השיקולים הרלוונטיים לו”, כך נכתב בדו”ח מבקר המדינה.

משרד החקלאות הגיב לדברים: “מטרת בחינת העתקת מכון וולקני לצפון הייתה להעצים את הצפון וחיזוק הפריפריה בכלל, לרבות בתחום המחקר החקלאי, וזאת כחלק מיעדי הממשלה לקידום הפריפריה בישראל, ובדומה להעתקת בסיסי צה”ל לדרום. הרעיון, מקורו בתפיסת עולם של ראש הממשלה, שר החקלאות והשר לפיתוח הגליל, לפתח את הגליל, ולשם עיצוב תפיסת עולם- לא נדרשת חוות דעת של מומחים.

הטענה שמקור תפיסת העולם הינו על מנת לנצל את השטח המתפנה במרכז הארץ עבור יחידות דיור, משוללת מכל יסוד ומקורה בטענה של ועד עובדים, ששיקוליו הן הישארות במרכז הארץ.

לעניין הטענה בדבר אי שיתוף הנהלת מכון וולקני בהעברה לצפון, גם טענה זו מופרכת. הנהלת משרד החקלאות פנתה אל מכון וולקני בנושא, אך אלו סרבו לשתף פעולה עם המהלך. על אף זאת, משרד החקלאות בחר לשתף את הנהלת המכון בדבר המהלכים הצפויים, ואף קוימו מספר פגישות בנושא עוד בטרם הוכנה הצעת ההחלטה לממשלה, כל שכן טרם ההחלטה על הקמת צוות בדיקה שיבדוק את הנושא.

הבחינה על ידי הוועדה להעתקת וולקני לצפון, התייחסה גם למשמעות הפגיעה המחקרית בעקבות ההעתקה. לעומת התועלת בהעתקת המכון לצפון. בוועדה השתתף גם מנכ”ל משרד החקלאות, מר שלמה בן אליהו, ובסופה של הוועדה- נקבע פה אחד, גם על ידי מנכ”ל משרד החקלאות, כי בנסיבות העניין, אין להעתיק את מכון וולקני לצפון, ויש לשאוף להגדלת שלוחת מכון וולקני בצפון בחוות נווה יער”.

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
סגירת תפריט
דברו איתנו