יעל אתר-פלד, רכזת שטחים פתוחים במועצה אזורית הגליל העליון
צילום: מאיה דמרי צפריר

תחת הגבלות הקורונה בשנה החולפת תנועת המטיילים באזור הגליל העליון הייתה מועטה והחלה חשיבה מחודשת על משאבי הטבע עםתכנית לשימור השטחים הפתוחים של מרחב הגליל העליון ומבואות החרמון שכוללת שמירה והגנה על השטחים הפתוחים, תוך דגש על שימור השטחים הטבעיים, והמשך עיבוד השטחים החקלאיים כגורמי מפתח באופי העשייה ורוח המועצות הגליל העליון ומבואות החרמון. בין ההמלצות תכנית האב להקמת מנהלת שטחים פתוחים אשר תכלול בתוכה את מנהלת הנחלים הפועלת במרחב מעל 15 שנה.

עוד כוללת התכנית היערכות לעונת התיירות ובחינת האופנים להפעלת חוקי העזר החדשים שחוקקו במרחב כמו, חוק עזר חניות, המאפשר גביית תשלום עבור חנייה בחניונים מסודרים שישמשו לשיפור התשתיות, חוק עזר לשמירה על הסדר הציבורי בגן ובנהר אשר מכיל גם איסור על שימוש בכלים חד-פעמיים במקומות שיוגדרו, תעשייה, אגרואקולוגיה, וצמצום מפגעי החקלאות בסביבה, ורישוי עסקים בהיבטים סביבתיים.

יעל אתר-פלד, רכזת שטחים פתוחים במועצה אזורית הגליל העליון: “המטרה והאתגר הגדול הוא לאזן בין השימור לפיתוח. להסתכל על המרחב כמי שבאחריותנו לשמור על נופיו הפתוחים, ערכי הטבע והמערכות האקולוגיות שבו, לטובת ילדינו, נכדינו ואזרחי המדינה כולה”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn