אישור שטח לצורך חניה ברחוב הבנים. הקמת ועדת תמיכות. בקשה של ד”ר אביבה זריהן וויצמן לפניה למשרד הפנים לחקר גבולות כיוזמה להכנסה לעיר. מינוי מנכ”ל העירייה יורם ביטון לדירקטור המכללה הטכנולוגית. לראשונה הוקמה בעיריית קריית שמונה ועדה לשימור אתרים.

כתבה מאת דנה אלימלך

 

הכשרת מגרשים באופן ארעי

לסדר היום עלה הכשרת מגרש ברחוב הבנים. בישיבת המועצה אמר מהנדס העיר, שני אלדן כיברחוב הבנים בחלק העליון ביצענו עבודות פיתוח בכביש. אנחנו מבקשים שהמועצה תאשר הקמה של מגרש חניה זמני. נעשתה פנייה למנהל ויש הסכמה עקרונית בעניין הזה, לאשר את המגרש. אלדן אומר שכרגע האזור הוא ללא ייעוד – אזור בלי תב”ע . עוד אמר אלדן כי מדובר על הכשרה ארעית של מגרש חניה. כרגע ללא ייעוד כי הוא נמצא באזור מגורים וכי יש אפשרות להכניס מגרש חניה לטובת שימוש ארעי כיוון שיש אפשרות להקים מגרש חניה באזור שעבר איזה שהוא תהליך של שיטוח. אמר אלדן. לטענת מנכ”ל החברה הכלכלית, דני קדוש, הכשרת החנייה נעשתה על פי דרישה של הדיירים ברחוב הבנים לתוספת של חניות למשפחות שמגיעות אליהם בשבת.

הקמת ועדה לשימור אתרים והקמת וועדת תמיכות

וועדה לשימור אתרים הוקמה בכדי לשמר את האתרים ההיסטוריים בעיר:בית החאן, בית אשר, ותחנת המשטרה אמר יחזקאלי שישמש כיו”ר הועדה.הרכב הועדה מורכב משישה חברים: יו”ר הועדה לשימור אתרים, אופיר יחזקאלי או ראש העיר שטרן. שני חברי המועצה בהם סגני ראש העיר, מישל בן שימול ויהודה חיים. נציג מטעם האופוזיציה. נציג נוסף יהיה מהנדס העיר שני אלדן. ונציג ציבור, היסטוריון פרופ’ אמיר גולדשטיין. חבר המועצה יורם מלול ציין כי חסר חבר מועצה נבחר לוועדה ולא ניתן לכפילות על פי כללי הועדה.

בעניין הקמת ועדת תמיכות עוזרת היועמ”ש, עו”ד דורית שטרית אמרה כי, הוועדה תאפשר לעירייה תמיכות על פי חוק וכי הוועדה היא מקצועית ותהיה בהרכב של עובדי רשות בכירים בלבד, כמו מנכ”ל העירייה ונציגו, גזבר ונציגו, יועמ”ש ונציגו כאשר יו”ר הועדה נקבע על פי מנכ”ל העירייה. עוד ציינה שטרית כי הרשות נותנת תמיכה על פי תבחינים שנקבעו בנוהל וכי המועצה, לאחר שהועדה מסיימת את תפקידה, מאשרת את התבחינים. בעוד כחודשיים לאחר שחברי המועצה ובעלי התפקידים יתנו הערות לתבחינים יחזרו למועצה לאישור התבחינים אמרה שטרית

מנכ”ל העירייה יורם ביטון התייחס לצורך בהקמת וועדת התמיכות ואמר כי העירייה לאורך שנים תומכת במגוון גופים ללא וועדת תמיכות. גופים כמו ‘איתוראן, ‘יד שרה’ ומקלטים שמשלמים חשמל ומים. לא נוכל להמשיך לשלם את התמיכות. לא מדובר על כסף חדש שיבוא אחרי תכנית ההבראה. בשביל שיהיה אפשר להמשיך לשלם צריך להסדיר בוועדה. מי שלא יצליח להסדיר בוועדה אנחנו נפסיק לו את התשלום“. לדוגמא יד שרה שמקבלת תמיכה של 800 ש”ח בחודש דמי שכירות, החשבת המלווה לטענתו של ביטון מסרבת לחתום על העברת הכספים ללא וועדת תמיכות.

חברת מועצת העיר זריהן וייצמן אמרה כי השאלה אם ועדת התמיכות לא תהיה פתח לתת תמיכות לגופים שלא בהכרח צריכים לקבל תמיכה מהעירייה. וכי במצב הנתון בעיר, ולאור כל הגזירות, מתבקש כשמביאים את התקציב בפברואר השנה שהוא יהיה זהה לשנה העוקבת עם שקיפות מלאה.

ועדה לחקר גבולות

על סדר היום הצעה של חברת מועצת העיר ד”ר אביבה זריהן – ויצמן שדחיפותה לטענתה נובעת בעקבות נושא הגבייה על “סנטפים, פרגולות, עליה בגבייה בארנונה, מדידות לפי קריטריונים מחמירים, הוספת שטחים ותוספת גבייה על מדרגות. והוסיפה כי רשות חניה שואבת כספים מהתושביםוכי תכנית ההבראה הביאה לגזירות בחינוך ותוספת כספית להורים בגנים הארוכים.

״עם הגזירות שנפלו על התושבים מדובר בהרבה כסף” אמרה חברת המועצה זריהן  וייצמן ומציעה לפעול בנושא של וועדה לחקר גבולות. הבאת הכסף צריכה להיות אקטיבית דרך ועדה לחקר גבולות ולא דרך כניסה לכיס של התושב” ומבקשת לקדם דיון בנושא הועדה ולפנות כרשות למשרד הפנים לשינוי תחום השיפוט של הגבולות המוניציפאליים של קריית שמונה. ושלכל היותר בעוד חודשיים תגיע למועצת העיר תכנית מפורטת למשרד הפנים.זריהן ויצמן טענה שאין קשר למצב הנתון שנמצאת בו הממשלה וכי זהו מהלך שצריך לצאת מתוך הרשות והמדיניות לגבי השטח שמעוניינת לבקש הנהלת העיר לצרף לגבולות שטחה“. עוד דורשת זריהן ויצמן כי ועדת חקר גבולות צריכה להיות חלק בלתי נפרד מתכנית ההבראה של העיר. וזהו נושא של קשור לקואליציה או אופוזיציה אלא לאיך שאנחנו רואים את הקהילה שלנו.

ראש העיר שטרן טען כי הוא עשה רבות למען קידום לוועדה לחקר גבולות עוד בחודש פברואר בשנת 2019. ולאחר פניות למשרד הפנים שנענו בדחייה לאור מצב הממשלה. וכי הנהלת העיר פנתה לטענתה למשרד המשפטים ואף נעשתה פנייה לייעוץ במשרד עורכי הדין גביש, בן ארי, סבן ושו”ת עורכי דין מומחים לחקר גבולות לטענת שטרן. חברי מועצת העיר התייחסו לתגובת הגליל העליון שלטענתם “לא תאחר להגיע”, ואף “תגיע בכל מצב” לבקשה של עיריית קריית שמונה לוועדה לחקר גבולות.

עוד דובר בישיבת מועצת העיר על שיפוץ היכל התרבות כאשר תעשה הקטנת תב״ר לטובת השיפוץ
ב – 100,000 ש”ח. מנכ”ל החברה הכלכלית דני קדוש טען שיש יתרות תב״רים משנת 2013 שלא נוצלו שמועברים לטובת גן משחקים שיוקם בעלות של 100,000 ש”ח ברחוב אילת. נוסף לשיפוץ ותוספת שירותייםציבורים במגרש הסינטטי באמצעות קול קורא בעלות של 150,000 ש”ח. שיפוץ לטובת מבנה הגיל הרך בעלות של 200,000 ש”ח. תב”ר לטובת איכות הסביבה בעלות של 250,000 ש”ח. עוד התייחסו לצומת המצודות,כביש 90 כחלק מהפיתוח של שכונת בימת תל חי. השיפוץ כולל חיבור חדש לצומת שמיקומה שמאלה לבימת תל חי עם פיתוח ותקציבים חדשיםלטובת פיתוח התשתיות והכבישים. בנוסף אושרו תב”רים לטובת מרחבי למידה בבתי הספר בעלות של 80,000 ש”ח לכל בית ספר, בבתי הספר רמב”ם מגינים ויצחק הנשיא. סה עלות והצטיידו בבתי הספר בעלות של מעל מיליון ש”ח.

פרידה חגיגית מפאני זפרני עובדת העירייה שהקלידה את ישיבות המועצה במשך שנים רבות ונשארת בתפקידה בעיריית קריית שמונה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn