סגן ראש עיריית קריית שמונה מישל בן שימול
צילום: מוטי שאשא

סגן ראש עירית קריית שמונה מישל בן שימול אומר שהתושבים צריכים להבין שהמענה שהמרכז הרפואי נותן הוא מענה חשוב אבל לא מה שקריית שמונה צריכה. לטענתו רופאים מקצועיים כחלק מועדת הביקורת בהובלת מבקר העירייה אורן ירמיהו הגיעו למסקנות שיכול להיות שזאת טעות קריטית להקים מרכז רפואי. בן שימול מתייחס לרפואה באחריות תורמים “אסור שהרפואה בקריית שמונה תישלט על ידי תורמים פרטיים”. במקביל מדוח מבקר עיריית קריית שמונה שהגיע למידע 8 נחשף שדבריו של בן שימול מגובים ומבקר העירייה ממליץ לדרוש הפעלת חדר מיון קדמי בהסכם עם המרכז הרפואי “זיו”. 

חדר המיון הקדמי בקריית שמונה הוקם על ידי המדינה בשנת 1982 באחריות בית החולים “זיו” בצפת. המיון הקדמי פעל בקריית שמונה במשך 32 שנים והעניק שירותי רפואת חירום על ידי בית החולים “זיו” צפת ומשרד הבריאות. בשנת 2013, שנה לפני ההחלטה על סגירת חדר המיון החלו מחאות תושבים והפגנות על רקע החשש לסגירת חדר המיון בניהם גם סגן ראש העירייה מישל בן שימול. אך שנה לאחר מכן, בשנת 2014 חדר המיון הקדמי נסגר ועבר לטיפול ותקצוב של מד”א. בשנת 2018 המיון הקדמי כבר אינו עוד באחריות הרפואה הציבורית ובית החולים “זיו” כבר מספר שנים והחל לעבוד במתכונת של רפואה פרטית תחת המפעיל “ביקור רופא”. 

סגן ראש עיריית קריית שמונה מישל בן שימול עם כניסתו לתפקיד לפני שלוש שנים כממונה על הבריאות נחשף לכך שהמרכז הרפואי “ביקור רופא” אינו מתוקצב 24/7 כפי שהובטח והוא פעל לייצר את ההשלמה התקציבית שהפכה לבסיס קבוע על ידי תב”ר (תקציב בלתי רגיל) של מפעל הפיס שבמקור יועד לשמש עבור פעילות למתנ”סים, פעילת נוער ומתקני ספורט ולא לתחזק את הרפואה בקריית שמונה לשם כך. בן שימול מביע חשש כיוון שלטענתו, הדבר חוזר על עצמו כעת עם הקמת המרכז הרפואי החדש של ראש העירייה אביחי שטרן וסגנו אופיר יחזקאלי שיפעל 19/7 בלבד. “עצוב בעיניי שתושבי קריית שמונה צריכים להחליט בין בריאות לתרבות, זאת לא החלטה של התושב. מחובתה של המדינה לעשות זאת כפי שהיא דואגת לרפואה איכותית במרכז הארץ”.

גם לעיריית קריית שמונה יש אחריות על רפואת התושבים. הובטח לתושבים שיפתחו חדר מיון קדמי ובמקום זה מקימים מרכז רפואי.

“ההסכם הקואליציוני שאני חתום עליו ובעבורו נכנסתי לקואליציה של ראש העירייה אביחי שטרן הוא החזרת חדר המיון הקדמי, בסעיף 12 בהסכם נכתב “אביחי שטרן יפעל עם מישל בן שימול להחזרת חדר המיון כחלק בלתי נפרד מבית החולים רבקה “זיו” בצפת”.

ראש העיר לקח ממך את הסמכויות כממונה על הבריאות וגם הפר לטענתך את ההסכם הקואליציוני, ובכל זאת הולך לקום מרכז רפואי במקום חדר מין קדמי.

“מרכז רפואי לא צריך לבוא על חשבון חדר מיון קדמי. מקימים מרכז רפואי שמוקד רפואי הוא חלק מהמרכז הרפואי, אבל הוא אינו חלק מבית החולים “זיו” בצפת וזאת המשמעות הקריטית. חדר מיון קדמי אינו יכול לתפקד בלי גב של בית חולים, אין מציאות כזאת. חדר מיון קדמי צריך רופאים ואת השירות שצריך לתת ברפואת חירום”.

כל עוד אין חדר מיון קדמי תושבים גם משלמים בחיים שלהם ופגיעות פיזיות שהיו יכולות להימנע.

“נושא רפואת החירום בקריית שמונה הוא כעת מופרד ומחולק לתחומים בתוכו כמו מרכז רפואי ושירות של אמבולנסים של מד”א אך לא ניתן להפריד בניהם וחייב לאחד אותם לגוף אחד שנקרא חדר מיון קדמי באחריות בית החולים “זיו” בצפת. בגלל ההפרדה אנשים משלמים בחייהם. לא יכול להיות שהפינוי והזנקה נעשים על ידי מד”א ובצוותים חסרים שזה לב רפואת החירום”.

תסביר לתושבים את המשמעות של הקמת מרכז רפואי במקום חדר מיון קדמי?

“התושבים צריכים להבין שהמענה שהמרכז הרפואי נותן הוא מענה חשוב ונדרש אבל לא מה שקריית שמונה צריכה. תושבי קריית שמונה צריכים שיתייחסו לבעיה המרכזית בנושא הרפואה וזה הצלת חיים ואת המענה לכך המרכז הרפואי לא נותן אלא רק חדר מיון קדמי באחריות המרכז הרפואי “זיו” יכול לתת את המענה”.

למה ראש העירייה בחר ללכת נגד ההמלצות שלך להקמת חדר מיון קדמי וגם ככל הנראה של מבקר העירייה? 

“לפני שלוש שנים נערכה פגישה עם מנהל בית החולים “זיו” פרופ’ סלמן זרקא שאמר שנדרש לו תקנים ממשרד הבריאות ותקציבים על מנת להפעיל חדר מיון קדמי בקריית שמונה. הקמתי ועדת ביקורת מקצועית שמאיישים אותה רופאים מתחום רפואת החירום בהובלת מבקר העירייה אורן ירמיהו על מנת להקים חדר מיון קדמי. לא מחליטים מה עושים לפני שעושים בדיקה מקצועית כפי שעשו עכשיו בהנהלת העיר עם ההחלטה להקים מרכז רפואי. נעשו דברים בניגוד לדעתי ונלקחו ממני הסמכויות ולכן נעשו דברים ללא ידיעתי כמו החלטה לצאת למרכז המרכז הרפואי. ובכל זאת, בלי שהתייחסו לדוח הביקורת של מבקר העירייה יצאו למכרז. מפרסום תוצאות הבדיקה של רופאים מקצועיים שבחנו את המרכז הרפואי  הם הגיעו למסקנות ברורות שיכול להיות שזאת טעות קריטית להקים מרכז רפואי”.

תתייחס לכך שעם הקמת המרכז הרפואי הרפואה תהיה באחריות תורמים.

“כל הנוסחה היא שגויה מהיסוד. נושא התרומות בכלל ורמת הרפואה בפרט צריך להיות כזה שיקדם את נושא הרפואה. האחריות על שירותי הרפואה בקריית שמונה אסור לה שתסתמך על תורמים פרטיים. האחריות חייבת להיות על כתפי ממשלת ישראל ותקציב מהמדינה עם מקום שפועל ברמה הציבורית וזמין לכל תושב בכל זמן נתון. ברגע שהרפואה לא ציבורית אנחנו תלויים לחסדים של אחרים. אפשר להיות תלויים בהרבה דברים בחסדים של אחרים אבל לא בנושא הבריאות כי אנשים משלמים בחיים. המערכת חייבת להיות ציבורית בלבד וכל תרומה שתגיע תקבל את מחיאות הכפיים הראויות לה אבל היא תהיה על מנת לסייע למקום להתרומם ולא ההפך. אסור שתהיה רפואה פרטית ותישלט על ידי תורמים פרטיים”.

דבריו של בן שימול מגובים על ידי דוח מבקר העירייה שהגיע למידע 8 בנושא המרכז הרפואי “ביקור רופא” בקריית שמונה ומהי הרפואה הנדרשת בקריית שמונה? מדוח הביקורת עולה כי, מבקר העירייה אורן ירמיהו הקים ועדת ביקורת יחד צוות ביקורת המורכב ממבקר העירייה, סגן מנהל בית החולים העמק בעפולה וד”ר חייטאר מומחה בביקורות צה”ל על אזורי רפואה שתבחן את נושא המרכז הרפואי. שלבי הביקורת כללו גם ביקורי פתע במרכז הרפואי “ביקור רופא” בקריית שמונה וניתוחים מעמיקים של כלל השירות שניתן בהשוואה למיון הקדמי באחריות בית החולים “זיו” שפעל בקריית שמונה עשרות שנים.

מהדוח עולה כי, מסקנות מבקר העירייה שהמכרז להפעלת מרכז רפואי מתקיים כפי שנחתם עם המפעיל “ביקור רופא”. המשמעות, בקשות עיריית קריית שמונה בחוזה עם ביקור רופא סופקו בהתאם לחוזה. אבל המעניין בדוח מבקר העירייה הוא הביקורת שנעשתה על מהי הרפואה הנדרשת בקריית שמונה? בדוח הביקורת מבקר העירייה מדגיש כי, מרכז רפואי אינו חדר מיון קדמי, כאשר קיים בבלבול בקרב הציבור בהבנה של ההבדלים בין מרכז רפואי לחדר מיון קדמי. מבקר העירייה בדוח ממליץ על שינוי בתפיסה שאומר כי, צריך לדרוש הפעלת חדר מיון קדמי.

עוד עולה מדוח הביקורת, מבקר העירייה דורש להקים חדר מיון קדמי שיכיל 6 מיטות אשפוז חדשות ומשוכללות כמו במיון בצפת, בנוסף לכל הציוד הנדרש לרפואת חירום והצלת חיים כמו שקיים במיון בצפת, כל המכשור הרפואי כמו במיון בצפת, כל בדיקות המעבדה המהירות כמו במיון צפת שמשמש ככלי יעיל לרופאים, כולל תקנים לאיש מעבדה, רופא מומחה לרפואה פנימית, רופא מומחה לרפואת חירום ורפואה דחופה ורופא נוסף בדרג א’ פלוס תוך הקפדה על איכות הרפואה והרופאים. עוד דורש המבקר על פי דוח הביקורת, תוספת תקנים לפרמדיק, אחות, איש רנטגן קבוע ללא המתנה עוד למטופלים שנאלצים כעת להמתין שעות.

מבקר העירייה ממליץ גם על שינוי שיטת התשלום כפי שהיא פועלת כעת שהתושב נדרש קודם לשלם ורק לאחר מכן יכול לקבל טיפול, מבקר העירייה ממליץ כי התושב, המטופל, קודם יקבל מיטה כמו במיון בצפת ובמקביל יתפנה לתשלום ולרישום. 

בנוסף על פי הדוח ממליץ מבקר העירייה לערוך שינוי בשיטת קבלת התושב למרכז הרפואי, כעת תושב שמגיע למרכז רפואי “ביקור רופא” מקבל טיפול כמו בקופת חולים, כאשר בשיטה הנוכחית התושב מחכה לתור שלו ורק כאשר מתפנה רופא הוא בודק ונותן טיפול. 

מבקר העירייה ממליץ לערוך שינוי גם בעלויות ההפעלה למרכז רפואי כאשר  לצורך הפעלת המרכז הרפואי משתתפים בעלויות הפעלת המרכז הרפואי: שליש מהסכום קופות החולים, שליש משרד הבריאות ושליש הסכום הנותר מגיע מעיריית קריית שמונה מתקציב ממשרדי ממשלה כאשר העירייה נדרשת לתור אחר התקציב בכל פעם ממקור תקציבי אחר. תקציב שהיה מיועד לשירותים לתושב. ממסקנות המבקר המוקד הרפואי משמש את כלל האזור בגלל הנתק שקיים בין ההנהגה לראשי הראשויות באזור כמו מועצה אזורית הגליל העליון הנטל התקציבי מושת בעיקר על עיריית קריית שמונה כאשר הקיבוצים צורכים את השירות אך מועצה אזורית הגליל העליון אינה משתתפת בעלויות וכך גם שאר הראשויות השכנות באזור. “אם ראשי הראשויות היו משתתפים בעלויות ההפעלה ניתן להעלות את טיב הרפואה בכמה דרגות”.

עיקר המלצות מבקר העירייה אורן ירמיהו הן לערוך הסכם עם בית החולים “זיו” בצפת שייתן גיבוי מלא להקמת חדר מיון קדמי בקריית שמונה מרחוק. מהדוח עולה כי, הסכם עם בית החולים “זיו” והקמת וחדר מיון קדמי בקריית שמונה יחסוך בחיי אדם ויביא לקבלת רפואה ברמה גבוהה. המלצות מבקר העירייה הן אפשריות ליישום מחר בבוקר”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn